DIK - Deutsche Islam Konferenz - Ara Raporu 2011

Navigasyon ve hizmetler

"Gençlerle Önleyici Çalışma" Adlı Çalışma Grubunun Çalışmaları Hakkında 2011 Ara Raporu

AİK, ikinci aşamasında aşırılığın, radikalleşmenin ve toplumsal kutuplaşmanın önlenmesini üç ağırlıklı konusundan biri olarak belirledi. Buradaki amaç, tüm devlet kurumlarının ve Almanya'da yaşayan Müslümanların temsilcilerinin uyumlu bir işbirliği içerisinde huzurlu ve saygılı bir ortak yaşam için pratik iyileştirme önerileri oluşturmasıdır. AİK, Bu konu grubunun AİK'nın çalışma programında somutlaştırılan çeşitli boyutlarını ele almak için "Gençlerle Önleyici Çalışma" çalışma grubunu kurdu. Bu grup, konuyu aşamalı bir süreçte ele aldı ve önce Müslümanlara karşı yabancı düşmanlığı/"İslam düşmanlığı", Müslümanlar arasında antisemitizm ve "İslamcılık"/Müslümanlar arasında dini aşırılık fenomenleri için ortak bir anlayış arayışına girişti. Daha sonra bu çalışmanın sonucu, belli ölçüde genişletilmiş bir sözlüğe aktarıldı.

Seçilen fenomen tarifleri her türlü başka bağlama uygulanabilen, genel geçer tarifler ya da hatta söz konusu fenomenin nihai tanımı olma iddiasında bulunmuyor. Bunlar daha çok "Gençlerle Önleyici Çalışma" adlı çalışma grubunun daha sonraki çalışmalarında, gençler arasında aşırılığın önlenmesi ve hoşgörünün teşvik edilmesi alanında var olan deneyimleri dikkate alarak bu fenomenlerle ilgili olarak ikinci bir adımda gençlik çalışmaları için somut, önleyici uygulamaları başlatma ve bunlara eşlik etme olanağı vermesi istenen bir temel oluşturuyor.

Burada raporun tamamını pdf formatında bulabilirsiniz:

"Gençlerle Önleyici Çalışma" Adlı Çalışma Grubunun Çalışmaları Hakkında 2011 Ara Raporu

AİK Yazı İşleri, 29.03.2011