DIK - Deutsche Islam Konferenz - Önleme Çalışma Grubu

Navigasyon ve hizmetler

Önleme Çalışma Grubu: İslam Düşmanlığı, Radikal İslamcılık ve Antisemitizm

Aşırılığa ve Toplumsal Kutuplaşmaya Karşı El Ele

Aşırılığın ve toplumsal kutuplaşmanın engellenmesi, temel ve ortak bir istektir. Bu nedenle Alman İslam Konferansı (AİK), üçüncü ağırlıklı konu olarak "aşırılığın, radikalleşmenin ve toplumsal kutuplaşmanın önlenmesiyle" ilgileniyor.

AİK, çalışma programına dayanarak, 2010 yılının Eylül ayında, özel olarak "gençlerle önleyici çalışmalara" odaklanan bir çalışma grubu kurdu. Neden özellikle gençler? Çünkü gençlik çalışmaları – okulda ve okul dışında –, hoşgörüsüzlüğün ve aşırı uçtaki siyasi duruşların erken ve çoğu zaman belirleyici olan yaşta önlenmesine büyük bir katkıda bulunabilir.

Ancak çalışma grubu aynı zamanda genel olarak hoşgörüsüzlük ve aşırılık fenomenlerinin de üzerinde duruyor ve çeşitli fenomenleri dikkate alıyor. Grup burada AİK'nin ilk aşamasından farklı olarak, Müslümanlara karşı düşmanlığın açıkça görülen biçimlerini de göz önünde bulunduruyor.

İlk Sonuçlar

Çalışma grubu Eylül 2010'dan Şubat 2011'e kadar yapılan dört toplantıda önce, Müslüman düşmanlığı, Müslüman gençler arasında antisemitizm ve aşırı İslamcılık fenomenleri için ortak bir anlayış geliştirdi ve bir ara rapor haline getirdi. Rapor AİK genel kurulu tarafından 29 Mart 2011 tarihinde kabul edildi.

Tanımlar ve içerikler konusundaki uzlaşma önemli bir ilerleme, çünkü bu şekilde pratiğe yakın, ortak bir hareket tarzının temeli atılmış oldu. Bir tek, İslam'la gerekçelendirilen aşırılığa bundan sonra da İslamcılık denip denmeyeceği sorusu konusunda bir uzlaşmaya varılamadı. Aralarında güvenlik makamlarının temsilcilerinin bulunduğu birçok katılımcı, yerleşmiş olan İslamcılık kavramını savunurken, İslami birliklerin de aralarında olduğu diğer katılımcılar, “Müslümanlar arasında dinle gerekçelendirilen aşırılık” tanımını tercih ediyordu.

Somut Sonuçlara Yönelik Diyalog

Devlet ve Müslümanlar tarafından üyeler şu anda genel olarak önleyici çalışmaların yöntemleri ve araçlarının üzerinde duruyorlar ama aynı zamanda Müslüman düşmanlığının, İslami aşırılığın ve Müslüman gençler arasında antisemitizmin engellenmesi konusunda şu anda var olan pratik deneyimleri de ele alıyorlar. Burada, genel demokrasi ve tolerans teşviki gibi fenomenler üstü yaklaşımların yanında somut, fenomene özgü yaklaşım tarzları da bir rol oynuyor. Bu çalışmanın sonuçlarının, 2012 ilkbaharında düzenlenecek olan AİK genel kurul toplantısında sunulması hedefleniyor.

Çalışma grubunun uzun vadeli hedefi, daha önce tarif edilen iki adım temelinde, pratiğe yakın tavsiyeleri ve önlemleri özellikle gençlik çalışmalarına odaklanarak başlatmak ve bunlara eşlik etmek olarak kalacak. Grubun bununla ilgili olarak vardığı sonuçlar AİK'nın 2013 yılındaki genel kurul toplantısının tematik ağırlık noktasını oluşturacak.

AİK Yazı İşleri, 16.11.2011

Ek bilgiler

Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı

AİK ikinci döneminde daha fazla uygulama odaklı olacak. İlerde Alman İslam Konferansı'nın ne şekilde çalışacağını burada okuyabilirsiniz.

Devamını oku: Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı …

Üstten çekilmiş grup fotoğrafı

AİK’nin Çalışma Programı – İddialı ve Uygulama Odaklı

Alman İslam Konferansı genel kurulu 17 Mayıs 2010 tarihinde AİK’nin ikinci dönem çalışma programını karara bağladı. Burada AİK’nin hangi yeni hedeflere yöneldiğini okuyabilirsiniz.

Devamını oku: AİK’nin Çalışma Programı – İddialı ve Uygulama Odaklı …

Imam ve polis

Koordinasyon masası aracılığı ile işbirliğinin kolaylaştırılması

Camiler ve polis arasında verimli bir işbirliği için bilgi ve güven elzemdir. Bilgi ve güvenin oluşmasını desteklemek için AİK'nin tavsiyesi üzerine Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi içinde bir "Önleyici işbirliği koordinasyon masası" kuruldu.

Devamını oku: Koordinasyon masası aracılığı ile işbirliğinin kolaylaştırılması …