DIK - Deutsche Islam Konferenz - Son Gelişmeler

Navigasyon ve hizmetler

Konu hayır işi: Alman İslam Konferansı’nın Konferansı ve Yönetim Komisyonu

Federal Bakan Manuela Schwesig yönetim komisyonu toplantısı sırasında. Federal Bakan Manuela Schwesig yönetim komisyonu toplantısı sırasında. Kaynak: Henning Schacht

İlk kez liderler de buluşuyor: Müslüman temsilciler ve her üç federal düzeyden devlet temsilcileri 13 Ocak'ta, Berlin'deki dbb forumda ilk kez Alman İslam Konferansı'nın (AİK) yönetim komisyonunda bir araya geldi. Almanya'da Müslümanlar tarafından Müslümanlara verilen sosyal hizmetlerin nasıl geliştirilebileceği konusunu görüştüler. Devletten ve Müslüman derneklerden uzmanlar ve uygulamacılar çalışma düzeyinde eylem alanlarını belirlemişti. AİK'nin 2015 yazında toplanacak bir sonraki yönetim komisyonuna kadar bu temelde spesifik önlemler teklif edilmesi isteniyor. 

"Konuyu Ele Almamız Önemli"

Bakan de Maizière, sosyal hizmetler sunmanın ya da bunlardan yararlanmanın toplumsal katılımın ifadesi olduğunu vurguladı. Bunu Müslümanlar açısından geliştirmek AİK'nin temel hedefi. Bu nedenle İslam Konferansı sayesinde şimdi ilk kez Müslüman çatı dernekleri ile serbest hayır işi dernekleri arasında, ilgili devlet dairelerinin katılımıyla, Müslümanlar tarafından Müslümanlara sunulan hayır işi hizmetleri konusuyla ilgili bir diyalog kuruluyor. İslami kuruluşların uyuma yönelik etkide bulunması da önemli. Bakan, "bu nedenle İslami hayır işi hizmetleri konusunu devlet ve İslami topluluklar arasındaki diyalog yoluyla birlikte ele almamız önemli" dedi. 

İslami Hayır İşi Hizmetlerinin Güçlendirilmesi için Eylem Alanları

Eylem alanları, örneğin Müslümanların bu alanda büyük ölçüde gönüllü olarak yaptıkları çalışmaların takdir edilmesini, Müslüman düzenleyicilere karşı çekincelerin ortadan kaldırılmasını, Müslümanlara hayır işi hizmetleriyle ilgili seçenekler ve yapılar hakkında daha iyi bilgi ve danışmanlık sunulmasını, mevcut Müslüman düzenleyicilerin hayır işi hizmetleri yapılarına dahil edilmesi yoluyla katılımın geliştirilmesini ve İslami kuruluşların profesyonelleşmesini kapsıyor.

Fransa'yla Dayanışma

Paris'te 7 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Müslümanların Koordinasyon Kurulu'nun şu andaki sözcüsü Erol Pürlü ve Sayın Bakan de Maizière bu fırsatı, toplantıdan sonra Fransa'yla dayanışma konusunda ortak bir işaret vermek için kullandı. Her ikisi de İslam'ın terörist amaçlar için suistimalinin kabul edilemez olduğunu ve teröristlerin Alman ve Avrupa toplumunu bölmesine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Uzman Toplantısı: Uzmanlar Müslüman Hayır İşi Hizmetleriyle İlgili Bilgi Veriyor

Açılışını Bakan de Maizière ve Aile Bakanı Manuela Schwesig'in birlikte yaptığı akabinde gerçekleşen ve iki gün süren halka açık konferansta, ekonomi, siyaset ve uygulama alanlarından katılımcılar bilgileriyle ve bakış açılarıyla katkıda bulundular. Çocuklara ve gençlere yönelik yardım sorularının yanında yaşlı Müslümanların durumu da tartışıldı. Yaklaşık 150 davetli misafir, sosyal çalışmalar yapan Müslümanlardan, gençlik müdürlüğü gibi kamu kurumlarından, hayır işi derneklerinin yetkililerinden ve Müslüman organizasyonlarının temsilcilerinden oluşuyordu. Federal İçişleri Bakanlığı göç dairesi yöneticisi, komisyon başkanı sayın Norbert Seitz ve Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi başkanı Sayın Dr. Manfred Schmidt tarafından sunulan çalışma komisyonunun hazırladığı sonuçları ve fikirleri tartıştılar. Uzman toplantısının bu şekilde AİK'nin şeffaflığına katkıda bulunması ve aynı zamanda uzman kamuoyunu tartışmaya dahil ederek bundan sonraki çalışmalar için değerli görüşler alınması hedefleniyordu. Konferansın gündemini buradan indirebilirsiniz.

Tarih 24.06.2015