DIK - Deutsche Islam Konferenz - Homepage - Alman İslam Konferansı’nın İkinci Yönetim Komisyonu

Navigasyon ve hizmetler

Alman İslam Konferansı’nın İkinci Yönetim Komisyonu

Alman İslam Konferansı İdari Komisyonunun üyeleri bir masada10 Kasım tarihli toplantı Federal İçişleri Bakanlığı'nın Berlin'deki yeni ofislerinde yapılıyor. Kaynak: Henning Schacht

Alman İslam Konferansı'nın (AİK) en üst kurulu 10 Kasım 2015'te bu yılın ikinci toplantısı için bir araya geldi. Toplantının ağırlık noktasını AİK'nin hayır işleri konusuyla ilgili sonuçları oluşturuyordu. Ardından Federal İçişleri Bakanı Dr. Thomas de Maizière, idari komisyonun diğer katılımcılarıyla birlikte soruları cevaplamak üzere bir basın konferansına katıldı.

Hayır İşi Konusunun Sonucu ve Kapanışı

İdari komisyon bu yasama döneminde ikinci kez Müslümanlar tarafından ve Müslümanlara yönelik hayır işi konusunu ele aldı. AİK, çok sayıda somut önlem ve proje içeren bir sonuç belgesinin kabul edilmesiyle, konuyu şimdilik kapatırken, önümüzdeki yıllarda önlemlerin hayata geçirilmesi birçok aktörü meşgul edecek.

10 Kasım 2015 tarihli toplantıya AİK'de temsil edilen on İslami derneğin yanı sıra (Almanya Türk Toplumu, TGD dahil) federal hükümetin, eyaletlerin ve belediyelerin temsilcileri katıldı. Daveti kabul edenlerin arasında Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig, uyum görevlisi Aydan Özoğuz ve BMG meclis müsteşarı Ingrid Fischbach da bulunuyordu. Somut önlemlerin birçoğunun uygulanacağı eyaletler ve belediyeler, eyalet yetkili bakan konferanslarının yanı sıra üç yerel çatı derneği ile temsil edildi. Bugüne kadar İslami hayır işleri konusuyla ilgili bu kadar kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleşmemişti.

Müslümanlar Tarafından Verilen ve Müslümanlara Yönelik Dine Duyarlı Sosyal Hizmetler Hakkında Araştırma

Federal İçişleri Bakanı Dr. de Maizière, toplantıda, AİK tarafından yaptırılan, cami cemaatlerinin ve bunların derneklerinin sosyal hizmetleriyle ilgili bilimsel bir araştırmayı tanıttı. AİK bu araştırmayla, Almanya'daki Müslümanların yaşamıyla ilgili önemli bir alandaki deneysel bilgiyi bir kez daha artırıyor. AİK buna ek olarak, belediyeler ve Özel Hayır İşleri Federal Çalışma Birliği (BAGFW) tarafından hazırlanan, Müslümanlar tarafından verilen ve Müslümanlara yönelik dine duyarlı sosyal hizmetlerle ilgili bir yayını tanıttı.

Bunun ötesinde, federal hükümetin mali desteğiyle, İslami dernekleri ve düzenleyicileri, diğer özel hayır işi kurumlarının düzenleyicileriyle bir araya getirmeye katkıda bulunması amaçlanan, "Hayır İşleri ve İslam" adlı bir koordinasyon ve danışma merkezi kurulacaktır.

İslami Derneklerin ve Cemaatlerin Mültecilere Yönelik Yardımları

"Mültecilere yönelik yardım" konusu, "hayır işi" konusuyla bağlantılıdır. Katılımcılar toplantıda, cami cemaatlerinin mültecilere şu anda hangi seçenekleri sunduğunu ve bu çalışmaların - devlet tarafından da desteklenerek - gelecekte nasıl şekillendirilebileceğini görüştü.

AİK mültecilere yönelik yardımla ilgilenmeye devam edecek. AİK ayrıca yasama döneminin kalan süresi içerisinde, 2014 başında ortak programına yazdığı ikinci konuya yönelecek: Kamu kurumlarında (cezaevlerinde, hastanelerde ve orduda) dini danışmanlık. İdari komisyon bu konuları yaklaşık bir yıl sonra görüşecektir.

"Hayır işi" konusu için kararlaştırılan eylem alanları (buradan indirilebilir), örneğin Müslümanların bu alanda büyük ölçüde gönüllü olarak yaptıkları çalışmaların takdir edilmesini, Müslüman düzenleyicilere karşı çekincelerin ortadan kaldırılmasını, Müslümanlara hayır işi hizmetleriyle ilgili seçenekler ve yapılar hakkında daha iyi bilgi ve danışmanlık sunulmasını, mevcut Müslüman düzenleyicilerin hayır işi hizmetleri yapılarına dahil edilmesi yoluyla katılımın geliştirilmesini ve İslami kuruluşların profesyonelleşmesini kapsıyor.

Tarih 05.02.2016