DIK - Deutsche Islam Konferenz - Homepage - Genel bakış: Alman İslam Konferansı (DIK/AİK) hakkında güncel haberler

Navigasyon ve hizmetler

Genel bakış: Alman İslam Konferansı (DIK/AİK) hakkında güncel haberler

Birtakım yeniliklerle üçüncü yasama dönemi başlıyor

Yönetim komisyonu ve çalışma komisyonuyla AİK'nin yapısını gösteren grafik.Kaynak: AİK Yazı İşleri/KonzeptQuartier

Başarılı bir format yeniden düzenlendi

Müslüman dernek temsilcilerinin istediği gibi, Alman İslam Konferansının (AİK) yeni ağırlık konuları yaşlılara yardım ve bakım hizmeti ile dini danışmanlık alanlarının güçlendirilmesidir. Böylelikle, devlet ve dini cemaatler arasındaki işbirliğiyle ilgili olan iki geniş kapsamlı, önemli konu ele alınmış oldu. Geçmişteki çalışmalarda da başarılarını kanıtlayan bu yaklaşımla örneğin inanca dayalı İslam din dersinin uygulamaya konmasına yönelik modeller geliştirildi, dört yüksekokulda İslam merkezleri oluşturuldu ve Müslüman ve Alevi din görevlileri için eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ve aralarında ağ kurulması desteklendi. Konular bundan sonra kronolojik sırayla ele alınacaktır. Odak noktası ilk etapta 2016 başına kadar İslami hayır çalışmalarıydı. Alman İslam Konferansı işte o zamandan bu yana kamu kurumlarındaki İslami ruhani destek görevini üstlenmektedir.

Yeni ağırlık konuları Müslümanların ihtiyaçlarını yansıtıyor

Çocuklara ve gençlere yardım ve yaşlılara yardım alanları İslami hayır çalışmalarıyla ilgili olan ilk ağırlıklı konu oldu. Çalışma grubu, yapılması gerekenleri üst üste birkaç toplantıda tartıştı. Sonuçta çalışma grubu Ocak 2016 tarihli toplantısında Yönetim Komisyonuna, önümüzdeki yıllar için çok sayıda tedbir de içeren bir sonuç belgesi sundu.

Özel hayır kurumları sistemine genel bakış

Yönetim Komisyonu ayrıca Müslümanların sosyal hizmetleri hakkında bir araştırma da kabul etti. AİK katılımcıları tarafından Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi ile ortaklaşa tasarlanan araştırma, ilk defa İslami çatı birliklerinin cami cemaatlerinde sosyal hizmetler sağlanması konusunda geniş kapsamlı ve güvenilir veriler sunmakta ve onların gayretlerini göstermektedir. Ağırlıklı konuları, çocuklara, gençlere ve yaşlılara yardım alanındaki hizmetler oluşturdu. Ayrıca belediyeler ve Özel Hayır İşleri Federal Çalışma Birliği (BAGFW) de belediye bölge kurumlarında Müslümanlar tarafından Müslümanlar için dine duyarlı sosyal hizmetlerin ve ayrıca BAGFW organizasyonlarında Müslümanlar tarafından Müslümanlar için dine duyarlı sosyal hizmetlere iyi uygulama örnekleri hakkında kendi yaptıkları araştırmaları sundular. İncelemeler, altı belediyedeki iyi uygulama örneklerinin emsal niteliğindeki derlemelerini ve ayrıca Özel Hayır İşleri Federal Çalışma Birliği’nin (BAGFW) çatı birliklerinin program ve yapılarında Müslüman kadınların ve erkeklerin dikkate alınmasıyla ilgili iyi uygulama örneklerini içeriyor. Odak noktası ise, AİK çalışma programındaki ağırlıklı konu seçimine benzer bir şekilde çocuklara, gençlere ve yaşlılara yardım alanıdır.

Kamu kurumlarında dini danışmanlık

Kamu kurumlarında dini danışmanlık, Alman İslam Konferansının yasama döneminin geri kalan kısmı için yeni bir ağırlıklı konu oluşturuyor ve tüm Almanya, eyaletler ve belediyeler düzeyinde Müslüman dini danışmanlık hizmetlerini içeriyor. Dini derneklerle işbirliği içerisinde dini danışmanlık hizmetinin verildiği her yerde devlet kurumları vardır. Bu nedenle de "kurumsal dini danışmanlık" kavramı kullanılıyor. Tüm Almanya düzeyinde bu durum silahlı kuvvetler için, eyaletlerde ceza infaz kurumları için, belediyeler düzeyinde de hastaneler için geçerlidir. Müslüman dini danışmanlığın bu bağlamda nasıl oluşturulabileceğini ve hangi başarılı projelerin ve modellerin bulunduğunu ele almak amacıyla, çalışma grubu ilk defa 18 Şubat 2016 tarihinde yeni üyeleriyle toplandı.

Daha esnek yapılar ve pratiğe yakın çalışma şekli

Alman İslam Konferansının yeni hedefleri ile ayrıca yeni yapılar, çalışma tarzları ve katılımcılar da ortaya çıkmıştır: Çalışma grubu iki veya üç ayda bir toplanıyor ve belirli bir konuya odaklanıyor. Siyasal düzeyde ise Yönetim Komisyonu yılda bir veya iki kez toplanır. Bu komisyon AİK’nın en üst organıdır. Bu toplantıda Bakan, Bakanlığa bağlı daireler, eyaletler, belediyeler ve İslam derneklerinin temsilcileri çalışma düzleminde alınan sonuçları sunarlar. Kamuoyunda etkili konferansların düzenlenmesine aynen devam edilecek. Bunların amacı ise, uygun profesyonel izleyiciler ve uygulayıcılarla fikir alışverişinde bulunmaktır. İlk Müslüman Hayır İşleri  Konferansı 13-14 Ocak 2015 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşti. Güncelliğini koruyan Müslüman dini danışmanlık ile ilgili bir sonraki konferans da 7 Kasım 2016 tarihinde Berlin’de düzenlenecektir.

AİK’nin çatı birlikleri

DİTİB, İslami Kültür Merkezleri Birliği, Almanya Alevi Cemaati, Almanya’daki Türk cemaati, Boşnak İslam Cemaati ve ayrıca Almanya’daki Faslıların Merkez Konseyi AİK üyeleri olmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız yasama döneminde katılmayan Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD) ise yine AİK içerisindedir. Bu yasama döneminde yeni katılanlar Ahmadiyya Müslüman Cemaati ve Şii Cemaatleri İslam Birliği oldu.

Çatı birlikleri şunlardır:

 • Ahmadiyya Müslüman Cemaati (AMJ)
 • Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF)
 • Almanya’daki Boşnakların İslami Birliği Merkez Konseyi (IGBD)
 • Almanya’daki Şii Cemaatlerin İslami Birliği (IGS)
 • Almanya Federal Cumhuriyeti için İslam Konseyi (IRD)
 • Almanya Türk Toplumu (TGD)
 • Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)
 • İslami Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ)
 • Almanya’daki Faslıların Merkez Konseyi (ZMaD, ayrıca ZRMD kısaltmasını da kullanıyor)
 • Almanya Müslümanları Merkez Konseyi (ZMD)

Müslüman bireyler yerine uzmanlar

Önceki yasama dönemlerinden farklı olarak, herhangi bir birliğe üye olmayan özel Müslüman kişiler artık AİK organlarında bulunmuyor. Bunun  yerine, tüm katılımcılarla koordinasyon içerisinde uzmanlar ve profesyonel uygulayıcılar davet ediliyor. Bu kişiler, ele alınan konularla ilgili görüşlerini sunarak, pratiğe yakın sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunuyorlar.

Önceki yıllarda da olduğu gibi, tüm federal düzeyler ve ayrıca konu bakımından ilgili olan Bakanlık daireleri AİK’ye dahil edilmiştir. "Kamu kurumlarında dini danışmanlık" konusunda aşağıdaki kurumlar temsil ediliyor:

Almanya Federal hükümeti:

 • Federal İçişleri Bakanlığı
 • Federal Başbakanlık
 • Uyum Görevlisi
 • Federal Savunma Bakanlığı
 • Federal Adalet ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı

Eyalet Bakanları Konferansları:

 • İçişleri Bakanları Konferansı, 2016 dönem başkanlığı: Saarland eyaleti
 • Uyum Bakanları Konferansı, 2016 dönem başkanlığı: Thüringen eyaleti
 • Adalet Bakanları Konferansı, 2016 dönem başkanlığı: Brandenburg eyaleti

Belediyeler düzeyi:

 • Alman Belediyeler Birliği (DST)
 • Alman Eyalet İlçeleri Birliği
 • Alman İlçe Belediyeleri Federasyonu
Tarih 07.10.2016