DIK - Deutsche Islam Konferenz - Kadın ve erkek Müslümanların iş piyasasına daha iyi entegre edilmesi proje grubu

Navigasyon ve hizmetler

Kadın ve erkek Müslümanların iş piyasasına daha iyi entegre edilmesi proje grubu

Alman İslam Konferansı (AİK) ikinci aşamasında, somut önlemlerle kadın ve erkek Müslümanların çeşitli alanlardaki toplumsal katılımı teşvik etmek istiyor. Bu çerçevede iş piyasasına erişim de ele alınıyor ve "Kadın ve erkek Müslümanların iş piyasasına daha iyi entegre edilmesi" adlı proje grubu oluşturuldu. Proje grubunun amacı, hem kadın hem de erkek Müslümanların iş piyasasına katılımını teşvik etmek için önlemler hazırlamak.

AİK Çalışma Programında Çalışma Talimatı

AİK çalışma programı, iş piyasasına katılımın önemini, özellikle cinsiyetler arası eşitliğin teşvik edilmesine odaklanarak şu şekilde tarif ediyor:
"İş piyasasına erişim, iş hayatına ve iş piyasasına girebilmek için gerekli yeterlilikleri kazandıran eğitim seçeneklerine katılım konusunda eşit haklar, hayatını bağımsız ve kendi istekleri doğrultusunda sürdürebilmenin önkoşulları arasında yer alıyor. Bunlar aynı zamanda çoğunluk toplumunun insanları aralarına kabul etme istekliliğiyle de yakından bağlantılıdır. Yapılan araştırmalar, örneğin Türk adına sahip olan erkeklerin ve kadınların iş ararken iş piyasasında ayrımcılığa uğradığını kanıtlıyor. Başörtülü Müslüman kadınlar da iş piyasasında, kısmen okul çağındaki eski ayrımcılık deneyimlerine bağlanan, belirgin bir ayrımcılığa ve haksızlığa maruz kaldıklarını bildiriyorlar. AİK çerçevesinde bu deneyimlerin ele alınması, ayrımcılık karşıtlığını ve cinsiyetler arası eşitliği dini ve kültürel bağlamda tartışma ve aynı zamanda iki tarafta da konunun siyasi olarak nasıl ele alınabileceği ve aynı zamanda sosyo politik olarak konuya nasıl yaklaşılabileceği konusunda pratikte uygulanabilecek stratejiler geliştirme olanağı sunuyor. Burada da hedef, Müslüman kadınlara ayrımcılığa uğramadan ve eşit şansla iş piyasasına katılma olanağı verilebilmesini sağlayacak somut önlemler ortaya koymak."

Organizasyon ve Katılımcılar

Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi'nin yönetimindeki  "Kadın ve erkek Müslümanların iş piyasasına daha iyi entegre edilmesi" proje grubu, aralarında İslami derneklerin ve bireylerin de bulunduğu, İslam Konferansı'nın katılımcılarından oluşuyor. Proje grubu, aralarında "Yeterlilik Yoluyla Uyum" ağı, DGB, Federal Ayrımcılığı Önleme Dairesi, İşveren dernekleri, Federal İş ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Federal İş Bulma Ajansı'nın da bulunduğu harici uzmanlar tarafından da destekleniyor. Proje grubu şimdiye kadar üç toplantı gerçekleştirdi.

Hukuki Arkaplan

Hukuki arkaplan için raportör, doktorasını "İslam ve iş hukuku" konusunda yapan Dr. Niloufar Hoevels'ti. Çok dindar kadın ve erkek Müslümanların dini yükümlülükleriyle bir çalışanın iş yükümlülüklerinin bağdaştırılabileceğini izah etti. Çalışanların dini inançlarının geniş çaplı olarak korunduğu açıkça ortaya çıktı. Ancak aynı zamanda, iş yükümlülükleriyle dini yükümlülüklerin neredeyse her zaman uyumlu olabileceği de görüldü.

Sosyal Bilimler Ekspertizi

Araştırmanın güncel durumunu, "İş Hayatı Bağlamında İslam Dini Mensubu Olmaktan Kaynaklanan Ayrımcılık" adlı araştırmanın yazarı olan Mario Peucker sundu. Mevcut araştırmaları değerlendirerek, Müslüman göçmenlerin, kendilerine karşı Müslümanlarla ilgili klişeler ve etnik klişeler bir araya geldiğinde, iş piyasasında özellikle haksızlık mağduru olduklarını vurguluyor.

Proje Grubunun Hedefi

Proje grubunun hedefi, işverenlere ve çalışanlara konuyla ilgili yardım sağlamak. Ayrıca 2012 yılının İlkbaharında bir uzman toplantısı yapılması düşünülüyor. Bu konuyla bağlantılı olarak hazırlanan bir yayınla da yine spesifik bilgilerle, kadın ve erkek Müslümanların iş piyasasına uyumunu iyileştirmeye katkıda bulunulması planlanıyor.

AİK Yazı İşleri, 04.01.2012

Ek bilgiler

Rol modelleri proje grubunun katılımcılarının grup fotoğrafı

Müslüman Muhitlerinde Rol Modelleri Proje Grubu

Proje grubu 24.01.12 tarihli toplantısında, aile bağlamında şiddet konusunu görüştü. Giessen Üniversitesi'nden Dr. Schröttle'nin ve Berlin'den Seyran Ateş'in göçmen kökenli kadınlara karşı ev içi şiddet konusuyla ilgili yazılarının yanında, "Almanya'da Zorla Evlendirme" adlı araştırma tanıtıldı.

Devamını oku: Müslüman Muhitlerinde Rol Modelleri Proje Grubu …

İmam ve Polis Sohbette

Önleme Çalışma Grubu: İslam Düşmanlığı, Radikal İslamcılık ve Antisemitizm

AİK'nın "Gençlerle Önleyici Çalışmalar" adlı çalışma grubu, 14 Kasım 2011 tarihinde toplandı. Görüşmelerin son durumunu buradan öğrenebilirsiniz.

Devamını oku: Önleme Çalışma Grubu: İslam Düşmanlığı, Radikal İslamcılık ve Antisemitizm …

birkaç erkek sohbet ediyor

Neukölln'de Babalara Fısıldayan Adam

Türk erkeklerine yönelik kendi kendine yardım grubu Kazım Erdoğan'a birçok ödül kazandırdı, son olarak da Taz'ın "Panter Ödülünü" aldı. "Babalar grubunun" mesajı: Maço tavırlar işe yaramaz.

Devamını oku: Neukölln'de Babalara Fısıldayan Adam …