DIK - Deutsche Islam Konferenz - Genel Kurul 2010

Navigasyon ve hizmetler

"Katılımı Güçlendirmek" – Alman İslam Konferansı'nın Açılışı

Almanya'da yaklaşık 4 milyon Müslüman yaşamaktadır ve Almanya'nın bir parçasıdır. Onların topluma katılımı, 17 Mayıs'ta bu yasama döneminde ilk genel kurul toplantısında bir araya gelen Alman İslam Konferansı’nın (AİK) temel konularından biridir. AİK, 2006 yılından 2009 yılına kadar süren ilk dönem çalışmalarının sonuçları ve deneyimleri ışığında uygulama odaklı çalışmalarını devam ettirecektir.

Berlin'deki Palais am Festungsgraben'de Federal İçişleri Bakanı Dr. Thomas de Maizière diyaloğun devamı için toplanan tüm katılımcıları selamlarken uyum sürecinin zorluklarına işaret etti: "Dini çeşitlilik, toplumsal birlik için aynı zamanda önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Ayrışma ve dışlama sorunlara neden olabilir. Almanya'da toplumsal birliği teşvik etmek hiçbir şekilde tüm farklılıkları ortadan kaldırmak anlamına gelmez. Alman İslam Konferansı'nın hedefi asimilasyon değildir. Hedefimiz farklılıkların sorun yaratmamasıdır."

Almanya'daki Müslümanların topluma katılımı ve bu katılımla oluşan uyum AİK'nin önümüzdeki çalışma döneminde odak noktası olacaktır. Genel kurul toplantısının açılış konuşmasında de Maizière "Alman İslam Konferansı devlet ve Almanya’daki Müslümanlar arasındaki diyalog için ülke genelinde kurumsallaşmış bir çerçeve oluşturmaktadır" dedi.  

Genel kurul on bir sayfalık bir çalışma programını karara bağladı. Bu çalışma programı içinde bulunduğumuz yasama dönemi sona erene kadar, önümüzdeki üç yıl içinde hayata geçirilecektir. Çalışma programının yapısal ve toplumsal uyumu hızlandırması planlanmaktadır. Program aşağıdaki ana başlıklardan oluşmaktadır:

Ana başlık I: "Kurumsallaşmış İşbirliği ve Uyum Bağlantılı Proje Çalışmalarının Teşviki"

Bu kapsamda imamların ülke ve toplumsal bilgilerinin geliştirilmesi için bir meslek içi eğitim konseptinin oluşturulması yer almaktadır. Okullarda İslami din derslerinin başlatılması için mevcut deneme konseptlerinin karşılaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu deneme konseptlerinin Almanya genelinde uygulanacak bir konsepte dönüştürülebilirliği ve İslam Konferansı'nın buna katkısı merak edilen konular arasındadır. Bilim kurulunun üniversitelerde İslami ilahiyat bölümlerinin açılmasına ilişkin önerileri de merak uyandırmaktadır.

Ana başlık II: “Cinsiyetler Arası Eşitliğin Teşviki”

Hedef, Müslüman kadınları topluma daha fazla katılmaya cesaretlendirmek ve onları bu açıdan desteklemektir. Bu amaçla kadın ve erkeklerin hakları ve davranış özgürlükleri hakkında, dinin ve diğer çevresel faktörlerin karşılaştırmalı etkisini inceleyecek bir araştırma yapılacaktır. Bu çerçevede zorla evlendirme ve başörtüsü konuları da ele alınacaktır.

Ana başlık III: "Aşırılığın, Radikalleşmenin ve Toplumsal Kutuplaşmanın Önlenmesi"

"İslam" ve "İslamcılık" arasındaki sınırların açıkça ortaya koyulması gerekmektedir. Bu kavramlar detaylı araştırılacak ve mümkün olduğunca uzlaşmaya varılarak açıklanacaktır. Bu ayrımın Müslümanlar tarafından da yapılması, özellikle çoğunluk toplumu içerisinde İslam’ın din olarak kabul görmesi açısından çok önemlidir.

AİK aynı zamanda İslam konferansında Müslümanlara karşı yabancı düşmanlığı içeren tavırları ele alarak, toplumda Müslümanlara karşı hoşgörüyle yaklaşılmasını desteklemek istemektedir.

Birçok katılımcı tarafından övülen hazırlık komitesi toplantıları ve genel kurul toplantısındaki dürüst ve yapıcı tartışma kültürü, Alman İslam Konferansı’nın yapıcı bir "diyalog platformu" olduğunun ve uyum tartışmalarına büyük ölçüde katkıda bulunabileceğinin bir göstergesidir.

AİK'nin gelişimi ve sonuçları ile ilgili beklentilerini İçişleri Bakanı de Maizière şu sözlerle dile getirmektedir: "Benim hedefim burada sürdürdüğümüz görüşmelerin sonuçlarının geniş kitlelere yansıması ve çok sayıda yeni proje, etkinlik ve girişime öncü olmasıdır. Ancak bu şekilde İslam Konferansı kayda değer pratik bir etkiye sahip olabilecektir. Takvimlere bakılırsa biz şu anda ilkbaharın ortasındayız. Ben – biraz şiirsel bir dille ifade edersek – İslam Konferansı’nı  birçok dalı olan bir ağaca benzetiyorum. Her daldan çok sayıda tomurcuk fışkırmaktadır."

 Federal İçişleri Bakanlığı
Basın Dairesi

Alt-Moabit 101 D
D-10559 Berlin

Telefon: +49 30 18681-0
Faks: +49 30 18681-1614
E-posta: presse@bmi.bund.de

Ek bilgiler

Üstten çekilmiş grup fotoğrafı

AİK’nin Çalışma Programı – İddialı ve Uygulama Odaklı

Alman İslam Konferansı genel kurulu 17 Mayıs 2010 tarihinde AİK’nin ikinci dönem çalışma programını karara bağladı. Burada AİK’nin hangi yeni hedeflere yöneldiğini okuyabilirsiniz.

Devamını oku: AİK’nin Çalışma Programı – İddialı ve Uygulama Odaklı …

Boş sandalyeler

AİK Genel Kurulu'nun Yeni Katılımcıları

Yeni AİK genel kurulu 17 Mayıs’ta ilk kez yerlerini alacak. Kimlerin katılacağını burada görebilirsiniz.

Devamını oku: AİK Genel Kurulu'nun Yeni Katılımcıları …

Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı

AİK ikinci döneminde daha fazla uygulama odaklı olacak. İlerde Alman İslam Konferansı'nın ne şekilde çalışacağını burada okuyabilirsiniz.

Devamını oku: Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı …