DIK - Deutsche Islam Konferenz - Alman İslam Konferansı 2012 Yılı Genel Kurul Sonuçları

Navigasyon ve hizmetler

AİK 2012 Genel Kurul Toplantısı

Alman İslam Konferansı (AİK) bugün Berlin'de yıllık genel kurul toplantısı için bir araya geldi.Toplantının merkezinde "Cinsiyetler Arası Eşitliği Ortak Değer Olarak Yaşamak" konusu yer alıyor. Hazırlık olarak geçen yıl "Müslüman Çevrelerde Rol Modelleri" proje grubu oluşturuldu. Burada hedef, Müslümanlar arasında rol modellerinin bilinçli olarak tartışılmasını teşvik etmekti. Bir diğer proje grubu, kadın ve erkek Müslümanların Almanya'daki iş piyasasında sahip oldukları fırsatları artırmak için öneriler hazırladı. Gündemde olması nedeniyle ikincil bir konu olarak radikal Selefilik konusu tartışıldı.

Federal İçişleri Bakanı Dr. Hans-Peter Friedrich etkinliğin başında, "katılımcılara çabaları ve yapıcı çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi. "Aile içi şiddete ve zorla evlendirmeye karşı açıklamayı çok önemli bir sinyal olarak görüyorum. İlk kez Almanya'daki farklı kökenlerden ve inançlardan Müslümanlar devlet temsilcileriyle birlikte, bu uygulamaların kınanması konusunda açık kapı bırakmayan bir metin üzerinde anlaştılar. Dolayısıyla bu açıklama gelecekte aile içi şiddetin ve zorla evlendirmenin önünü almak için yapılacak pratik çalışmalar için önemli bir temel olacak."

Federal İçişleri Bakanı açılış konuşmasında radikal Selefilerin Almanya'daki şehirlerde tartışmalı Kuran dağıtımı konusuna da değindi. Dr. Friedrich "dinin ideolojik iktidar talepleri için suistimal edilmemesi gerektiğini" vurguladı. "Selefi aşırılığının kabul edilemez olduğu ve bizim Almanya'da sahip olduğumuz türden özgür bir topluma uymadığı konusunda hepimiz hemfikiriz. Radikal Selefiler Almanya'daki Müslümanlar arasında çoğunluğa sahip değiller. Bu mesaj Alman İslam Konferansı tarafından da veriliyor."

Genel kurula, AİK'nın aile içi şiddet ve zorla evlendirmeye karşı açıklamasının yanında, başka sonuçlar ve önlemler de sunuldu:

  • Toplantıya eşlik eden bir yayınla birlikte AİK uzman toplantısı "Müslümanlar ve İş Piyasası – Çeşitliliği Teşvik Etmek, Potansiyelleri Daha İyi Kullanmak"
  • "Gençlerle Önleyici Çalışma" adlı AİK çalışma grubunun ara raporu
  • Rol modelleri ve rollere bağlı sorunlar hakkında bir bildirinin birinci bölümü  
  • "Başarı Öyküleri" – Alman İslam Konferansı'nın gençlik yarışması

Federal İçişleri Bakanı Dr. Friedrich, son noktada adı geçen gençlik yarışması için etkinlikte başlangıç atışını yaptı. Gençler, kadın ve erkek Müslümanların başarılı meslek biyografileriyle ilgili bir çalışma yaptıkları takdirde, bugünden itibaren bu yılın Ağustos ayı sonuna kadar bir metin, fotoğraf ya da video röportajıyla başvuruda bulunabilirler.

AİK çalışma grubu "Gençlerle Önleyici Çalışma", gelecekte İslami aşırılık ve antisemitizm konularının yanında özellikle Müslüman düşmanlığı fenomenini ele alacak. Bu çalışma grubunun faaliyeti önümüzdeki iş yılında Alman İslam Konferansı'nın merkezini oluşturacak.

Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin ve Türkiye Araştırmaları ve Uyum Tetkiki Merkezi'nin 17 Nisan 2012 tarihinde yayınlanan "Almanya'da İslami Cemaat Hayatı" adlı AİK araştırması ile AİK çalışma programındaki bir madde daha hayata geçirildi. İlk kez İslami cemaatler, İmamlar ve Alevi Dedeleri hakkında Almanya çapında geçerli olan veriler elde ediliyor. Araştırma, 2011 yılında Müslüman din görevlilerinin meslek içi dil ve sosyal bilgiler eğitimiyle ilgili olarak yayınlanan AİK kılavuzunu tamamlıyor ve 2009 yılında yapılan "Almanya'daki Müslümanların Hayatı" adlı AİK araştırmasına ekleniyor.

AİK Yazı İşleri, 19.04.2012

Ek bilgiler

Beyaz Spiralli Kitap

"Gelenek ve Modernlik Arasında Cinsiyet Rolleri" Bildirisi

"Gelenek ve Modernlik Arasında Cinsiyet Rolleri" bildirisi, "Müslüman Çevrelerde Rol Modelleri" adlı AİK proje grubunun çalışmalarının bir sonucudur.

Devamını oku: "Gelenek ve Modernlik Arasında Cinsiyet Rolleri" Bildirisi …

"Islamisches Gemeindeleben in Deutschland"

Yeni AİK araştırması: "İslami Cemaat Hayatı"

İlk kez İslami cemaatler, İmamlar ve Alevi Dedeleri hakkında Almanya çapında geçerli olan veriler elimizde bulunuyor.

Devamını oku: Yeni AİK araştırması: "İslami Cemaat Hayatı" …