DIK - Deutsche Islam Konferenz - Alman İslam Konferansı 2013 Yılı Genel Kurul Sonuçları

Navigasyon ve hizmetler

2013 Genel Kurulu – AİK’den Hangi Sonuçlar Çıktı?

Alman İslam Konferansı (AİK), 7 Mayıs 2013’te Berlin’de bu yasama döneminde son kez bir araya geldi. 2011 ve 2012 yıllarının genel kurulları özellikle din hukukuyla bağlantılı uyum ve imamların meslek içi eğitiminin yanı sıra cinsiyetlerarası eşitlik konularıyla meşgul oldu. 2013 genel kurulunun odağında, toplumsal kutuplaşmayı engelleme çalışması bulunuyor.

AİK Toplumsal Kutuplaşmaya Karşı Bir İnisiyatif Başlatıyor

AİK bu konuyla ilgili olarak 7 Mayıs 2013 tarihinde bir inisiyatif başlattı. 2010 yılından bu yana sürekli olarak toplanan “Gençlerle Önleyici Çalışma” adlı çalışma grubu bunun için özellikle gençler arasında yapılacak projelerin teşviki için köşe taşlarını hazırladı. Bu inisiyatifin ağırlık noktalarını Müslüman düşmanlığı, antisemitizm ve Müslümanlar arasında dinle gerekçelendirilen bir aşırılık anlamında İslamcılık fenomenleri oluşturuyor. Köşe taşlarının, pratikte önlemlerin teşvik edilmesinde de dikkate alınmasını, AİK tarafından başlatılan bir teşvik grubunun güvenceye alması amaçlanıyor. Bu gruba Federal İçişleri Bakanlığı’nın yanında Federal Aile, Yaşlı, Kadın ve Gençlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi, Federal Siyasi Eğitim Merkezi’nin yanı sıra Robert Bosch Vakfı da üyedir.

Diyalog Etkinliğini Kanıtladı

AİK böylece 2010 yılında genel kurulda kararlaştırılan, ağırlık noktasını oluşturan üç konuyu içeren çalışma programını yerine getirdi. AİK bu hedefe ulaşmak için bu yasama döneminde toplam kırk kez proje gruplarında, çalışma gruplarında ve komisyonlarda bir araya geldi. Buna genel kurul toplantıları ama aynı zamanda halka açık konferansların yanı sıra Alman İslam Konferansı tarafından düzenlenen bir uyum ve gençlik yarışması gibi yan etkinlikler de ekleniyor.

Bu çalışmanın sonuçları, İslam Konferansı’nda diyaloğun etkinliğinin kanıtlandığını ve ihtilafların ya da hassas konuların da pratik bir sonuca ulaşmak için ele alınabildiğini açıkça ortaya çıkardı. AİK’nın hareketlendirdiği, hızlandırdığı ve etkilediği çok sayıda süreci de unutmamak gerekiyor.

AİK Somut Sonuçlar Ortaya Koyuyor

AİK’nın bu yasama döneminde ulaştığı temel önlemler ve sonuçlar şunlardır:

Ağırlıklı Konu I: “Kurumsallaşmış İşbirliğinin Teşvik Edilmesi”
 • Ülke çapında devlet okullarında bir İslam dini dersinin yürürlüğe sokulmasının, “Almanya’da İslam Dini Dersi – Perspektifler ve Zorluklar” adlı konferans ve yayın gibi araçlarla teşvik edilmesi
 • Devlet üniversitelerinde İslam teolojisinin yerleşmesine eşlik edilmesi
 • İmamların meslek içi toplumbilimsel ve dil eğitimi için bir kılavuz hazırlanması ve bu temelde 2011’den beri Almanya çapında, yerel düzeyde meslek içi eğitim önlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Anayasal din hukuku temelinde işbirliği ile ilgili konularda devlet ile Müslümanlar arasında deneyim alışverişinin teşvik edilmesi
 • AİK’nın “Almanya’da İslami Cemaat Hayatı” Araştırması
Ağırlıklı Konu II:“Cinsiyetler Arası Eşitliği Ortak Değer Olarak Yaşamak”
 • Aile içi şiddete ve zorla evlendirmeye karşı açıklama
 • Müslüman gruplar içerisindeki kanaat önderleri için rollere bağlı sorunların ele alınışına dair bildiri“Müslümanlar ve İş Piyasası: Çeşitliliği Teşvik Etmek, Potansiyellerden Daha İyi Yararlanmak” adlı uzman toplantısı“Kadın ve Erkek Müslümanların İş Piyasasına Daha İyi Entegre Edilmesi” adlı yayın
 • Müslümanlar tarafından, Müslümanlarla birlikte örnek projeler için uyum yarışması
 • Almanya’da Müslümanlarla ilgili daha olumlu haberler yapılmasını teşvik etmek için “Başarı Hikayeleri” adlı gençlik yarışması
Ağırlıklı Konu III:“Aşırılığın, Radikalleşmenin ve Toplumsal Kutuplaşmanın Önlenmesi”
 • Toplumsal kutuplaşmaya karşı açıklama
 • “Toplumsal Kutuplaşmaya Karşı El Ele” inisiyatifi
 • “Müslüman Düşmanlığı – Fenomen ve Karşı Stratejiler” konulu uzman toplantısı

Ek bilgiler

AİK ile önemli belgeleri

AİK ile ilgili Bilgiler ve Belgeler

Buradan AİK ile ilgili bilgileri ve önemli belgeleri indirebilirsiniz. 

Devamını oku: AİK ile ilgili Bilgiler ve Belgeler …

Toplumsal Kutuplaşmaya Karşı El Ele

Toplumsal Kutuplaşmaya Karşı İnisiyatif

Alman İslam Konferansı toplumsal kutuplaşmayı önlemek istiyor. Bu nedenle yoğun olarak, Müslüman düşmanlığına, antisemitizme ve Müslüman gençler arasında dinle gerekçelendirilen aşırılığa karşı koyan projeler teşvik ediliyor.

Devamını oku: Toplumsal Kutuplaşmaya Karşı İnisiyatif …