DIK - Deutsche Islam Konferenz - 1.-5. Oturum

Navigasyon ve hizmetler

Hazırlık Komisyonu Genel Kurula İlk Çalışma Sonuçlarını Sunuyor

Alman İslam Konferansının (AİK) hazırlık komisyonu 1 Mart 2011'de, 29 Mart 2011 tarihinde yapılacak genel kurul toplantısından önce son kez toplandı. Komisyon, AİK'nın ikinci döneminin yaklaşık bir yıllık çalışma süresinin ilk sonuçlarını görüştü.

Tartışılan konular özellikle şunlardı:

  • Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından önümüzdeki 5 yıl boyunca teşvik edilecek olan Tübingen, Osnabrück-Münster, Erlangen-Nürnberg ve Frankfurt-Giessen üniversitelerinde İslam araştırmaları ya da İslami teoloji bölümlerinin kurulmasında gelinen aşama.
  • AİK içerisindeki bir proje grubu tarafından hazırlanan, dini personelin yerel düzeyde meslek içi eğitimi için hazırlanan model konsepti
  • AİK'nın bir hazırlık grubu tarafından organize edilen İslam dini dersi konulu, 13 ve 14 Şubat 2011 tarihlerinde Nürnberg'de düzenlenen konferans
  • "Gençlerle Önleyici Çalışma" çalışma grubu tarafından hazırlanan hoşgörüsüzlük ve aşırılık gibi temel fenomenlerin envanteri

Alman İslam Konferansı genel kurulu 29 Mart 2011 tarihinde sonuçları nihai olarak görüşmenin ve onaylamanın yanı sıra kamuoyuna sunacak.

AİK genel kurulunun üye yapısını çalışma sahasına da yansıtan hazırlık komitesi, 17. yasama döneminde şimdiye kadar beş kez bir araya geldi. Mart ve Nisan 2010'da düzenlenen ilk iki oturumda, AİK'nın çalışma programı birlikte görüşüldü. Hazırlık komitesi 2 Temmuz 2010 tarihindeki üçüncü toplantısında, genel kurulda kararlaştırılan çalışma programından hareketle, uygulanmak üzere ilk somut görevlendirmeleri gerçekleştirdi, bunların durumu 8 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen dördüncü toplantıda denetlendi ve 1 Mart'taki 5. toplantıda sonuçlandırıldı.

AİK'nın çalışmalarının ağırlık noktasını yeni döneminin ilk yılında, 29 Mart 2011'de düzenlenecek olan bir sonraki genel kurulun da odak noktasını oluşturacak "Kurumsallaştırılmış İşbirliği ve Uyumla Bağlantılı Proje Çalışmalarını Teşvik Etmek" adlı 1. konu grubu oluşturuyor.  2. konu "Cinsiyetler Arası Eşitliğin Teşviki" ve 3. konu "Aşırılığın, Radikalleşmenin ve Toplumsal Kutuplaşmanın Önlenmesi" ise daha sonraki genel kurul toplantılarında konuların ağırlık noktasını oluşturacak.

1. Konu Grubu

"Din Görevlilerinin Meslek İçi Eğitimi" proje grubu, imamlar ve Alevi din görevlileri için AİK'nın 2011 yılında düzenlenecek olan bir sonraki genel kuruluna kadar dilbilimsel ve sosyolojik bir model konsepti hazırlıyor. Proje grubunun somut hedefi, belediyeler düzeyinde meslek içi eğitimin başlatılması ve uygulanması konusunda pratik yardım sunabilecek bir yayın hazırlamaktı. Burada halihazırdaki projelerden edinilen deneyimler dikkate alındı. Bu projelerin birçoğunu teşvik eden ve kısmen de tasarlayan Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi proje grubunun yönetimini üstlendi. Proje grubuna katılan beş Müslüman organizasyon ve özel kişinin yanı sıra üniversitelerin, belediyelerin, Uyumdan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcileri, spesifik bilgilerini ve isteklerini, yönetim kurullarına ve Müslüman cemaatlerin başka önemli unsurlarına da ulaşması istenen meslek içi eğitime dahil ettiler. Aylık olarak toplanan proje grubunun çalışmalarının temelini, AİK'nın çalışma programında da belirtilen, din görevlilerinin, yerel düzeyde uyum sürecinin önemli unsurları olduğu inancı oluşturuyor.

"Almanya'da İslam Dini Dersi – Zorluklar ve Perspektifler" konferansı 13 ve 14 Şubat 2011 tarihlerinde Nürnberg'de düzenlendi ve medyadan büyük ilgi gördü.

2. Konu Grubu

"Cinsiyetler Arası Eşitlik" konu grubu, genel kurul toplantısından sonra Nisan 2011'de ağırlıklı konuyu oluşturacak.  

3. Konu Grubu

17. yasama döneminin tamamı için oluşturulan "Gençlerle Önleyici Çalışma" adlı çalışma grubunun hedefi, özellikle gençlere odaklanarak hoşgörünün teşvik edilmesine ve aşırılığın engellenmesine bir katkıda bulunmaktır. Bu nedenle 2011 genel kuruluna kadar öncelikle İslam düşmanlığı, antisemitizm, Batı'nın toptan reddedilmesinin yanı sıra İslamcılık, daha doğrusu Müslümanlar arasında dini kaynaklı aşırılık fenomenleriyle ilgili ortak bir anlayışa varılması gerekiyor. Şimdiye kadar Müslümanlara karşı düşmanlık (İslam düşmanlığı), Müslüman gençler arasında antisemitizm ve dini kaynaklı aşırılık ya da İslamcılık konularıyla ilgili dört toplantı yapıldı. Çalışma grubu, bu temelde ve halihazırdaki deneyimleri de dikkate alarak, genel kurul toplantısından sonra gençler arasında aşırılığı önlemek ve hoşgörüyü teşvik etmeye yönelik gençlik çalışmaları için somut, önleyici uygulamalar başlatmayı ve bunlara eşlik etmeyi hedeflemektedir. Çalışma grubu elde ettiği sonuçları 2012 yılında kamuya duyuracaktır.

AİK'na Eşlik Eden Önlemler

AİK'nın çoğunluk toplumu ve Müslümanlar arasında birlikte yaşamanın pratik sorunlarını ön plana çıkarmak şeklindeki yeni yaklaşımına uygun olarak dönemin Federal İçişleri Bakanı Dr. Thomas de Maizière, AİK'nın 17 Mayıs 2010 tarihli genel kurul toplantısı vesilesiyle Müslümanlara ait olan ve Müslümanların katıldığı örnek projelere bir uyum ödülü verileceğini ilan etti. Ödülün amacı, çalışmalarıyla Müslümanların toplumsal katılımını artırmaya ve daha iyi birlikte yaşamaya katkıda bulunan proje çalışanlarının çabalarını takdir etmektir. Başvuru süresinin bittiği 31 Ağustos 2010 tarihine kadar çok sayıda başvuru yapıldı. Alman İslam Konferansı'nın sekiz eski Müslüman genel kurul üyesinden oluşan jüri, bunların arasından ödül kazanan projeleri seçti. Toplamda en iyi altı proje ve fikir 12 Kasım 2010 tarihinde dönemin Federal İçişleri Bakanı Dr. Thomas de Maizière tarafından Berlin'de ödüllendirildi.

İslam ilahiyatının yanında imamların ve Müslüman cemaatlerin diğer önemli unsurlarının dilbilimsel ve toplumsal konularda meslek içi eğitimi, AİK'nın tematik ağırlık noktalarından birini oluşturuyor. Bu nedenle dönemin Federal İçişleri Bakanı de Maizière 8 Aralık 2010 tarihinde, AİK'na katılan tüm Müslüman birliklerinin imamlarıyla ve Alevi din görevlileriyle buluştu. Maizière'nin başlıca hedefi, Almanya'daki imamlar ve bunların durumları hakkında bir fikir edinmek, cami cemaatlerinin uyum için daha fazla çaba göstermesi için çağrıda bulunmak ve konuya odaklı çözümler bulmak için çaba göstermekti.

"Berlin'deki Alman ve Türk gazetecilerin yuvarlak masası" AİK'nın yeni döneminde şimdiye kadar iki kez toplandı ve Dr. Thomas de Maizière ve SPD federal meclis grubu iç politika sözcü vekili Rüdiger Veit gibi kişileri konuk konuşmacı olarak kazanmayı başardı. AİK, ilk döneminde Herbert Quandt Vakfı'yla birlikte resmi olmayan bu etkinlik formatını hayata geçirdi. Yuvarlak masanın içerik açısından hedefi, güncel uyum politikasıyla ilgili, Müslümanlarla bağlantılı konuları tartışmak, Alman ve Türk medyacılar arasında resmi olmayan ve gazetecilere özgü bir fikir alışverişi sağlamak ve bu şekilde uyuma katkıda bulunmaktı ve bu hedef hala takip ediliyor.

AİK Yazı İşleri, 09 Mart 2011