DIK - Deutsche Islam Konferenz - 6. Oturum

Navigasyon ve hizmetler

Hazırlık komitesi içinde bulunduğumuz çalışma yılının önemini vurguluyor

Alman İslam Konferansı'nın (AİK) hazırlık komitesi, 29 Mart 2011'deki genel kurul toplantısından sonra ilk kez 11 Mayıs 2011 tarihinde toplandı. 2012 genel kurul toplantısına kadar önümüzdeki aylarda yapılacak çalışmalar görüşüldü ve çalışma programının hayata geçirilmesiyle ilgili yeni projeler başlatıldı.

Şu anda çalışmanın ağırlık noktasını çalışma programının 2. konu grubu, yani cinsiyetler arası eşitlik ve bununla bağlantılı olarak da özellikle Müslüman kadınların iş piyasasındaki fırsat eşitliği konusu oluşturuyor.

Hazırlık komitesi bunun için iki yeni proje grubu oluşturuyor:

  • "Müslüman muhitlerinde rol modelleri" proje grubu
  • "Kadın ve erkek Müslümanların iş piyasasına daha iyi entegre edilmesi" proje grubu

Proje grupları çalışmalarına hemen başlayacaklar ve hazırlık komitesinin 2011 sonbaharındaki bir sonraki toplantısında bu konuda rapor verecekler.

Bunun yanında, Müslüman ve Müslüman olmayan muhitlerde cinsiyet rolleri hakkında bir tetkik yaptırılması kararlaştırıldı.

Hazırlık komitesi çalışma programının 3. konu grubuyla ilgili olarak bundan sonra yapılacakları da ele aldı. 2010 yılında bu konuyla ilgili olarak kurulan "Gençlerle Önleme Çalışması" çalışma grubu, 2011 yılındaki genel kurula kadar başta Müslümanlara karşı yabancı düşmanlığı/"İslam düşmanlığı", Müslümanlar arasında antisemitizmin yanı sıra İslamcılık/Müslümanlar arasında dini aşırılık fenomenleri konusunda ortak bir anlayışta uzlaşmış ve genel kurula bir ara rapor sunmuştu. Çalışma grubu şimdi, bu temelde ve aşırılığın önlenmesi ve toleransın teşvik edilmesi alanında şu andaki deneyimleri de dikkate alarak gençler arasındaki gençlik çalışmaları için somut, önleyici uygulamalar başlatmayı ve bunlara eşlik etmeyi hedeflemektedir. Çalışma grubu elde ettiği sonuçları 2012 yılında kamuya duyuracaktır.

AİK'nin devam ettirildiği ilk yıl çalışmalarının ağırlık noktasını oluşturan "İşbirliğinin kurumsallaştırılması ve uyuma yönelik proje çalışmalarını teşvik etmek" adlı 1. konu grubu üzerinde bundan sonra yapılacak çalışmalar da tespit edildi. (Sunulan sonuçları görmek için buradan okumaya devam edin.) Başta Müslüman kadın ve erkek din öğretmenleri eğitmek için bir konferans planlanıyor. Ayrıca BMBF, hazırlık komitesine düzenli olarak teolojik odaklı İslami araştırma merkezlerinin kuruluşuyla ilgili gelişmeler hakkında rapor vermeye devam edecek.

AİK genel kurulunun üye yapısını çalışma sahasına da yansıtan hazırlık komitesi, 17. yasama döneminde şimdiye kadar altı kez bir araya geldi. Mart ve Nisan 2010'da düzenlenen ilk iki oturumda, AİK'nin çalışma programı birlikte görüşüldü. Hazırlık komitesi 2 Temmuz 2010 tarihindeki üçüncü toplantısında, genel kurulda kararlaştırılan çalışma programından hareketle, uygulanmak üzere ilk somut görevlendirmeleri gerçekleştirdi, bunların durumu 8 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen dördüncü toplantıda denetledi ve 1 Mart'taki 5. toplantıda sonuçlandırıldı.

 AİK Yazı İşleri, 31 Mayıs 2011

Ek bilgiler

Konferans katılımcıları masada

Alman İslam Konferansı ne?

Devlet makamları ve Müslüman toplumun temsilcileri arasındaki uzun soluklu diyaloğun hedefi, ortak yaşamın gelişmesine ve toplumsal birlikteliğin artmasına destek olmaktır.

Devamını oku: Alman İslam Konferansı ne? …

Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı

AİK ikinci döneminde daha fazla uygulama odaklı olacak. İlerde Alman İslam Konferansı'nın ne şekilde çalışacağını burada okuyabilirsiniz.

Devamını oku: Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı …