DIK - Deutsche Islam Konferenz - İş Piyasasına Broşürü

Navigasyon ve hizmetler

"Kadın ve Erkek Müslümanların İş Piyasasına Daha İyi Entegre Edilmesi" Broşürü

"Kadın ve Erkek Müslümanların İş Piyasasına Daha İyi Entegre Edilmesi" broşürü, aynı adı taşıyan AİK proje grubunun elde ettiği sonuç ve iş piyasasındaki Müslümanlar, iş hayatında çeşitliliğe yaklaşım ve iş piyasasının kültürlerarası açılımı konularını ele alıyor. Yayın, şu anda kadın ve erkek Müslümanların iş piyasasına erişiminin nasıl şekillendiği ve bu alanda hangi engellerin aşılması gerektiği hakkında bilgi veriyor. Good-Practice örneklerine ve pratik talimatlara dayanılarak, bu engellerin daha önce kısmen nasıl başarıyla aşıldığını ve bu konularla meşgul olmanın hangi potansiyeli barındırdığını gösteriyor. Bu bağlamda, dini yükümlülüklerin iş yükümlülükleriyle karşı karşıya gelmesi halinde durumun işveren ve işçi tarafından nasıl uzlaşma yoluyla şekillendirilebileceği sorusuna da cevap veriyor. Sonuncusu çeşitli bakış açılarından, örneğin işverenin bakış açısından ya da Müslüman dernek temsilcilerinin bakış açısından aydınlatılıyor.

Broşürde bunun yanında Almanya'daki Müslümanlar konusuyla ilgili genel bilgiler de bulunuyor.

"Bessere Integration von Musliminnen und Muslimen in den Arbeitsmarkt"

"Kadın ve Erkek Müslümanların İş Piyasasına Daha İyi Entegre Edilmesi" broşürü şu anda yalnızca Almanca olarak mevcut.

AİK Yazı İşleri, 19.04.2012

Ek bilgiler

sınıf içine bakıyor

Daha iyi bir eğitim için el ele

İyi bir okul eğitimi almanın bütün öğrenciler için çok önemli olduğu tartışma götürmez. Ancak göçmen kökenli öğrencilerin bu hedefe ulaşmaları diğer öğrencilere göre daha zordur. Dil sorunlarının nasıl aşılabileceğini, Müslüman ebeveynler ile okullar arasındaki işbirliğinin nasıl mümkün olabileceğini, hangi durumlarda alternatif eğitim konseptlerinin faydalı olabileceğini, AİK'nin yapmış olduğu çalışmalar ortaya çıkarmıştır.

Devamını oku: Daha iyi bir eğitim için el ele …

Almanya’da Camiler

İhtilafsız cami yapımı

Çok sayıda Müslüman cemaati camilerle şehir atmosferinin bir parçası olmak istiyor. Bu talepleri aynı zamanda anayasanın din özgürlüğü tarafından da desteklenmektedir. Buna rağmen cami yapım projeleri sıkça yoğun muhalefetle karşılaşıyor. Bunun nedeni ve ihtilafların nasıl engelleneceği bir tavsiye kararında belirtilmiştir.

Devamını oku: İhtilafsız cami yapımı …