DIK - Deutsche Islam Konferenz - Cami Yapımı

Navigasyon ve hizmetler

İhtilafsız cami yapımı

Almanya'da şimdiye kadar görülmemiş sayıda, 100’ün üstünde cami ve mescidin yapımı planlanmakta, onaylanmış ya da inşa aşamasında bulunmaktadır. Gittikçe artan sayıda Müslüman cemaati şimdiye kadar kullanmakta olduğu geçici mekanları terk ediyor. Böylece Alman toplumunun kalıcı bir parçası olduklarının altını çiziyorlar. Alman toplumu ise çoğu durumda bu isteğe şüpheyle yaklaşıyor. Kimisi muhtemel trafik yoğunluğundan çekinirken diğerleri camilerin şehir atmosferine damgasını vuracağı konusunda endişeleniyor. Caminin yapımı bittikten sonra ise genelde hayat tekrar normale dönüyor. Buna rağmen aydınlatıcı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Cami yapımının Alman anayasasındaki yeri nedir? Bilgilendirme çalışmaları önyargıları nasıl kırabilir? Alman İslam Konferansı bu ve buna benzer sorulara cevap vermektedir.

Almanya’da Camiler: Meşru Olan Her Şeye Evet

Almanya'da Müslümanlar için 2600 kadar ibadet mekanı bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 150'si klasik, yani karakteristik kubbeleri ve çoğunlukla minareleri olan camilerdir.

Aleviler ise cami yerine cemevlerini kullanmaktadırlar. Ancak kaç cemevi bulunduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Eldeki bilgilere ve tahminlere göre Almanya’da her 1.200 Müslüman'a bir ibadethane düşmektedir.

Almanya anayasası din özgürlüğünü garanti altına almıştır. Bu özgürlük Müslümanların ibadethane ve cami yapım hakkını da kapsar. Cemaat çalışmaları için kullanılan mekanlar da bu düzenlemenin kapsamındadır.

Böylelikle imar hukuku bakımından cami yapımı, kilise ve sinagog yapımı ile aynı seviyededir. Cami yapım ve kullanımına ne imar planları ne de gürültü ve kirlenmeyi önleme yönetmelikleri engeldir. Kısaca: Cami yapım ve kullanımı ile ilgili oluşan ihtilafların sadece kanunlar tarafından çözülmesi imkansızdır.

Bilgilendirme: Kartlar Açık Oynanmalı

Tüm bunlara rağmen yaşadıkları semtte cami inşa edilecek olan insanların tereddüt ve korkularını ciddiye almak gerekmektedir. Bu konuda yerel politikacılar ve belediye yönetimleri yardımcı olabilirler. Müslümanların ibadethane ihtiyacını ve semt sakinlerinin gereksinimlerini göz önünde tutan aktif ve açık görüşlü bir şehir planlaması, olası mekan alternatiflerinin değerlendirilmesi ve tüm bunları tamamlayan bir kamuoyu bilgilendirme çalışması, olası ihtilafların oluşumunu baştan engelleyebilir. 

İnşaat sahibi Müslüman kurum ya da kuruluşlar ise kamuoyunu erkenden ve detaylı bir şekilde bilgilendirerek, inşaatın kamuoyu tarafından kabulünü kolaylaştırabilirler. Bilgilendirme sadece inşaatın detayları ile ilgili olmamalı, planlanan etkinlikler ve finansman ile ilgili bilgileri de içermelidir.

Belediyelerin ve Müslüman cemaatlerinin birlikte dikkate alması gereken diğer bir konu ise etrafında ticari işletme ve konutların oluştuğu alanlarda bulunan camilerin uyum sorunlarına yol açmasının ya da bu sorunları arttırmasının engellenmesidir.

Aracılar: İyi Bir Tavsiye Pahalı Olmak Zorunda Değildir

Yoğun kamuoyu bilgilendirme çalışmalarına rağmen tereddütler ortadan kalkmadığı takdirde, her iki tarafın da güvendiği ve saydığı uygun danışman ve uzlaştırıcıların devreye girmesi gerekmektedir. Bu konuda ihtiyaca göre ilk adımı belediyeler ya da Müslüman cemaatleri atabilir.

Konferans katılımcılarının uzlaştığı nokta ise: "Hedefimiz, cami yapımı ile ilgili tartışmaların objektif bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve böylece Almanya’da İslam’ın uyumunu kösteklemek yerine desteklemektir."

Ek bilgiler

Marxloh’daki Merkez-Cami

Köln-Ehrenfeld ve Duisburg-Marxloh’daki Camiler

20 yılı aşkın bir süre boyunca Duisburg-Marxloh’daki bir kantin bir dua ve bir araya gelme mekanı olarak hizmet vermiştir Buranın 80 kilometre güneyinde bulunan Köln-Ehrenfeld’deki bir depo binası da 20 yılı aşkın bir süre boyunca Müslümanların ibadetlerini yerine getirmek için toplandıkları bir mekan olmuştur.

Devamını oku: Köln-Ehrenfeld ve Duisburg-Marxloh’daki Camiler …

minarenin bir kısmı

İslam Konferansı’nın Camii Yapımı ile İlgili Tavsiyeleri

Alman İslam Konferansı’nın 2007 yılı 2. genel toplantısından bu yana özellikle "Almanya’da Camii Yapımı ve İşletmesi" konusu ile ilgilenmiş ve Alman İslam Konferansı’nın ara özetinde aşağıda yer alan sonuç ve tavsiyelere ulaşmıştır.

Devamını oku: İslam Konferansı’nın Camii Yapımı ile İlgili Tavsiyeleri …

Boş sandalyeler

AİK Genel Kurulu'nun Yeni Katılımcıları

Yeni AİK genel kurulu 17 Mayıs’ta ilk kez yerlerini alacak. Kimlerin katılacağını burada görebilirsiniz.

Devamını oku: AİK Genel Kurulu'nun Yeni Katılımcıları …

Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan

Bir tarz sorunu mu?

Aşağıda bu araştırmanın yaratıcısı olan Psikolog Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan ile yapılan bir röportaj yer almaktadır.

Devamını oku: Bir tarz sorunu mu? …