DIK - Deutsche Islam Konferenz - Araştırması: "İslami Cemaat Hayatı"

Navigasyon ve hizmetler

Yeni AİK araştırması: "İslami Cemaat Hayatı"

Almanya'da yaklaşık 2.350 cami ve cem evi (Alevi ibadet evi) bulunuyor. En az 1.700 İslami cemaatte düzenli olarak bir imam ya da Alevi cemaati söz konusu ise bir dede faaliyet gösteriyor. Bu, kesinleştirilmiş asgari bir sayıdır. Almanya'daki imamların ve dedelerin sayısı farklılık gösterdiği için de gerçek sayı daha yüksektir. Hesaplamalar, bir din görevlisi olan yuvarlak hesap 2.180 İslami cemaat bulunduğunu gösteriyor.

Buradan araştırmanın tamamını indirebilirsiniz (şu anda yalnızca Almanca olarak mevcut): Studie "Islamisches Gemeindeleben in Deutschland"

Buradan araştırmanın özetini indirebilirsiniz: Almanyada islâmi camiada yaşam

İslami cemaatlerle ilgili araştırma Türkiye Araştırmaları ve Uyum Tetkiki Merkezi (ZfTI) tarafından, Müslüman din görevlileri ile ilgili araştırma ise Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) tarafından gerçekleştirildi. Bunlar, BAMF tarafından 2009 yılında yayınlanan "Almanya'daki Müslümanların Hayatı" adlı AİK araştırmasına eklenmektedir. Araştırmalar, ankete katılan yaklaşık 1140 İslami cemaat ve 800'ün üzerinde imamla ve Alevi dedesiyle, İslami cemaatlerin sunduğu seçenekler ve yapılarının yanı sıra dini personelin kökeni, meslek eğitimi, görevleri ve oturum statüleri hakkında kapsamlı bir fikir veriyor.

Almanya'daki İslami Cemaat Hayatı Çeşitliliğe Sahip

Almanya'daki İslami cemaat ortamı, temsil edilen inançlar, dernek üyelikleri ya da üye olunmamasının yanı sıra ziyaretçilerin geldikleri ülkeler açısından çeşitlilik gösteriyor.Buna uygun olarak buralarda faaliyet gösteren din görevlileri de heterojen bir grup oluşturuyor. Türk ağırlıklı cemaatler ve buna uygun olarak göçmen kökenli Türk imamlar ve dedeler ağırlıkta. Neredeyse her beş din görevlisinden biri Türkiye dışında bir ülkeden geliyor. Ayrıca birçok Türk ağırlıklı cemaat başka ülkelerden gelen inananlar tarafından da ziyaret ediliyor. Dolayısıyla imamlar sıkça başka dil ve kültür kökeninden gelen Müslümanları da kendi cemaatlerine entegre etmek gibi bir zorlukla karşı karşıya kalıyor.

Uyum Konusunda Önemli Roller: İslami Cemaatler ve Din Görevlileri

Neredeyse tüm İslami cemaatler dinle ilgili hizmetlerden fazlasını sunuyor.Alman toplumu içinde yönelim yardımları, örneğin danışmanlık hizmetleri ya da ev ödevi yardımı geniş bir yer tutuyor. Dinle ilgili ve ilgisiz seçenekler arasında bir rekabet ilişkisi bulunmuyor, daha çok cemaatin kaynaklarının büyüklüğü belirleyici oluyor.

Cemaatlerdeki seçeneklerin çeşitliliği, imamların ve dedelerin faaliyet alanlarından kaynaklanıyor. Yalnızca içlerindeki küçük bir azınlık kendini geleneksel dini görevlerin yerine getirilmesiyle sınırlıyor. Yüzde 95'inden fazlası sosyal alanda, kültürlerarası diyalogda ya da öğretmenlerle, sosyal görevlilerle ya da ev sahibi toplumun diğer aktörleriyle işbirliğinde ek görevler üstleniyor.

İmamlar ve Dedeler Meslek İçi ve İleri Düzey Eğitime Büyük İlgi Gösteriyor

İslami cemaatler ve buralarda faaliyet gösteren din görevlileri böylece Müslümanların uyumu konusunda önemli muhatap kişiler haline geliyor. Ancak imamların ve dedelerin sıkça, eğitimini almadıkları görevler üstlendikleri de görülüyor. Bu, imamların ve dedelerin özellikle sosyal, danışmanlık ve ruhani destek alanlarında meslek içi ve ileri düzey eğitim almaya gösterdikleri olağanüstü ilgiyi açıklıyor.

Analizler, AİK'nın Müslüman din görevlileri için meslek eğitimi ve meslek içi eğitime yönelik mevcut inisiyatiflerini onaylıyor. Bunun ötesinde sonuçlardan, hedef kitleye yönelik seçeneklerin geliştirilmesi için dayanak seçenekleri çıkarılabiliyor.

Her iki araştırma da Almanya'daki çok yönlü İslami cemaat hayatı hakkında ilk kez Almanya çapında geçerli olan veriler sağlıyor.Ayrıntılı sonuçlar, siyaset ve toplum için İslami organizasyonlar ve burada faaliyet gösteren imamların yanı sıra dedeler hakkında sağlam arka plan bilgileri sunuyor.

İslami cemaatlerin sunduğu seçenekler ve bunların yapıları hakkındaki araştırma raporunun yazarları:  Dirk Halm ve Martina Sauer.

Müslüman din görevlileri hakkındaki araştırma raporunun yazarları: Jana Schmidt ve Anja Stichs.

AİK Yazı İşleri, 17.04.2012

Ek bilgiler

Beyaz Spiralli Kitap

"Gelenek ve Modernlik Arasında Cinsiyet Rolleri" Bildirisi

"Gelenek ve Modernlik Arasında Cinsiyet Rolleri" bildirisi, "Müslüman Çevrelerde Rol Modelleri" adlı AİK proje grubunun çalışmalarının bir sonucudur.

Devamını oku: "Gelenek ve Modernlik Arasında Cinsiyet Rolleri" Bildirisi …

derinlemesine görüşmeler

"Gençlerle Önleyici Çalışma" Adlı Çalışma Grubunun Ara Raporu

Antisemitizm ve Müslümanlar arasında dini kaynaklı aşırılık anlamında İslamcılığın yanında, özellikle Müslüman düşmanlığı da önleme çalışma grubunun konularından birini oluşturuyor.

Devamını oku: "Gençlerle Önleyici Çalışma" Adlı Çalışma Grubunun Ara Raporu …