DIK - Deutsche Islam Konferenz - Koordinasyon Masası

Navigasyon ve hizmetler

Koordinasyon masası aracılığı ile işbirliğinin kolaylaştırılması

Cami dernekleri ve polis makamlarının verimli bir şekilde işbirliği yapabilmeleri için birbirleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve birbirlerine güvenmeleri gerekmektedir. Bu iki unsurun gelişmesini desteklemek amacı ile AİK’nin güvenlik ve İslamcılık tartışma grubu tarafından önerilen ve AİK'nin 3. genel kurul toplantısında karara bağlanan "Önleyici işbirliği koordinasyon masası" Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi bünyesinde kuruldu.

Koordinasyon masası, ofis olarak güvenlik makamları, Müslüman organizasyonları ve kanaat önderleri arasındaki tüm işbirliği projelerinin bir dökümünü hazırlayan ve bu projelerin hayata geçirilmesini destekleyen, tüm Almanya’ya hizmet veren bir koordinasyon kuruluşudur.

Önleyici işbirliği koordinasyon masasının amacı

  • güvenlik makamlarında ve Müslüman nüfus içinde, tüm ülkeyi kapsayan muhatap ağının kuruluşunu desteklemek,
  • diyalog toplantıları ya da bilgi alışverişi için gerekli uzmanların bulunmasına aracı olmak,
  • güvenlik makamlarında verilecek eğitim ve meslek içi eğitim projelerini düzenlemek ve
  • güvenlik makamlarının Müslümanlara yönelik bilgilendirme olanaklarını desteklemek,
  • bilgilendirme malzemelerinin hazırlanmasına yardımcı olmaktır.

Hedef Kitle: Muhataplar ve Uzmanlar

AİK genel kurulunun tanımlamış olduğu hedef doğrultusunda “önleyici işbirliği koordinasyon masası” iki değişik hedef gruba odaklanır:

Güvenlik makamlarındaki, Müslüman dernek ve kuruluşlardaki ya da herhangi bir şekilde örgütlenmemiş Müslümanların arasındaki muhataplar birinci hedef grubu oluşturmaktadırlar. Bu kişiler belli bir projeyi hayata geçirmek için onlara destek olacak partner arayışında olduklarında ya da hayata geçirilmiş projelerle ilgili bilgileri başkalarıyla paylaşmak istediklerinde koordinasyon masasıyla bağlantı kurabilirler.

Güvenlik kurumları ile Müslüman gruplar arasındaki iletişimi iyileştirmek isteyen ve bilgilerini eğitim etkinliklerinde paylaşmak isteyen uzmanlar ise ikinci hedef grubu oluşturur.

Katılımınızı bekliyoruz! Koordinasyon masası ile aşağıda belirtilen adresten iletişim kurabilirsiniz:

clearingstelle-praeventionskooperation@bamf.bund.de

Ek bilgiler

Konferans katılımcıları masada

Alman İslam Konferansı ne?

Devlet makamları ve Müslüman toplumun temsilcileri arasındaki uzun soluklu diyaloğun hedefi, ortak yaşamın gelişmesine ve toplumsal birlikteliğin artmasına destek olmaktır.

Devamını oku: Alman İslam Konferansı ne? …

AİK Basın toplantısı

Farklı bir habercilik

Alman dilindeki basın ve yayın organlarında İslam ile ilgili genel görüş, ne Müslümanların uyumunu ne de toplumun çoğunluğunun önyargılarının ve korkularının azalmasını desteklemektedir. AİK bunun değişmesini sağlamak istediğinden Müslümanlar, basın yayın organları, bilim ve siyaset adamları ile yoğun bir iletişime başlamıştır.

Devamını oku: Farklı bir habercilik …

Beş kişi katta oturan

Alevilerin Almanya´da kimlik arayışları

Özellikle Türkiye’den Almanya’ya göçler arasında Aleviler, Sünnilerden sonra Almanya’daki ikinci büyük dini grubu oluşturmaktadırlar. Aleviliğin İslam’ın bir parçası mı olduğu, yoksa İslam’ın dışında mı konumlandırdığına Aleviler tarafından da farklı yanıtlar verilmektedir.

Devamını oku: Alevilerin Almanya´da kimlik arayışları …

Çeşitli dergi kapağı

Alman Medyasındaki İslam Yansıması

Medyada çıkan pek çok haber hala İslam hakkında olumsuz bir tablo çizmektedir. Bu sadece magazin medyası ile ilgili bir durum da değildir.

Devamını oku: Alman Medyasındaki İslam Yansıması …