DIK - Deutsche Islam Konferenz - Toplumsal Kutuplaşmaya Karşı İnisiyatif

Navigasyon ve hizmetler

Toplumsal Kutuplaşmaya Karşı İnisiyatif

Alman İslam Konferansı toplumsal kutuplaşmayı önlemek istiyor. Bu nedenle yoğun olarak, Müslüman düşmanlığına, antisemitizme ve Müslüman gençler arasında dinle gerekçelendirilen aşırılığa karşı koyan projeler teşvik ediliyor.

Teşviğin Temeli

“Toplumsal Kutuplaşmaya Karşı El Ele” adlı köşe taşı belgesidir (buradan PDF olarak indirilebilir – köşe taşı bildirisinde, potansiyel proje taşıyıcıları için ana dayanak noktaları açıklanmıştır, bu nedenle ilgililere bunu okumalarını tavsiye ederiz).

AİK bunun yanında, BAMF’ta, konu alanlarındaki mevcut konseptleri tanıtmayı ve gelecekteki projeler için tavsiyeler oluşturmayı amaçlayan bir uzman görüşmesi dizisi düzenliyor. Burada, bu tür projeleri destekleyen ya da gelecekte desteklemek isteyen yeni proje çalışması uygulamacılarının, gençlik organizasyonlarının, belediyelerin ve diğer idare aktörlerinin başvuruları bekleniyor: Uzman Görüşmeleri: Toplumsal Kutuplaşmaya Karşı El Ele

Teşviğin Hedefi

Teşvik edilen projelerle bir yandan, gençlerin kendi içlerine dönük bir kimlik oluşumunun desteklenmesi hedefleniyor, burada özellikle gençlerin yeterliliklerini dikkate alan, dayanak odaklı yaklaşımların takdir edilmesi amaçlanıyor. Diğer yandan gençlik ve eğitim çalışmalarına katılan kanaat önderlerinin, Müslüman düşmanlığı/antisemitizm/dinle gerekçelendirilen aşırılık konularında meslek içi eğitim alması isteniyor.

Kimlere Hitap Ediyor?

Teşvik özellikle şunlara yöneliyor:

 • İslami dernekler ve kuruluşlar
 • Göçmen organizasyonları
 • Belediyelerdeki gençlik ve eğitim çalışmalarının taşıyıcıları

Adı geçen olası taşıyıcılarla okullar ve diğer eğitim kurumları arasında işbirliği oluşturulması, istenen bir durumdur. Almanya’daki İslami yaşamın çeşitliliğinin ifadesi olarak çeşitli İslami taşıyıcılar arasındaki işbirliği de hedefler arasında bulunuyor. İkili ortaklıklar (iki taşıyıcının bir proje için ortak başvuruda bulunması) da mümkündür.

Seçme Süreci Nasıl İşliyor?
 1. Taşıyıcı proje taslağını BAMF’ta bulunan koordinasyon masasına (bkz. altta) ibraz ediyor.
 2. Koordinasyon masası taşıyıcıya danışmanlık yapıyor.
 3. Ardından koordinasyon masası başvuruyu teşvik komisyonuna iletiyor.
 4. Teşvik komisyonunda, hangi kuruluşun, hangi projeyi teşvik edebileceğine karar veriliyor.
 5. Bu kuruluş taşıyıcıyla bağlantı kuruyor ve başvuru sürecinde taşıyıcıya eşlik ediyor. Nihai teşvik kararı söz konusu kuruluşa aittir.
 6. Teşvik kuruluşu aşağıdakilerden oluşur:
 • Federal İçişleri Bakanlığı
 • Federal Aile, Yaşlı, Kadın ve Gençlik Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Robert Bosch Vakfı
 • Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi
 • Federal Siyasi Eğitim Merkezi
Teşvikle İlgili Diğer Açıklamalar

Aşağıdaki sıralama, özellikle teşvik edilmesi gereken önlem alanlarını sıralıyor. Önleme ÇG’nin çıkardığı döküme göre bu alanlarda şimdiye kadar çok az model proje bulunuyor.

Çeşitli önlem alanlarından bağımsız olarak, önlemlerin konuya özgü ya da fenomenler üstü olarak Müslüman düşmanlığı, dinle gerekçelendirilen bir aşırılık anlamında İslamcılık ve antisemitizmi ele alması ve diyalog ve işbirliği odaklı olması gerekiyor.

Aşağıdaki sıralamanın, dayanak noktaları sunması amaçlanıyor ve nihai bir belge oluşturmuyor:
 • Gençlerin siyasi eğitimiyle ilgili önlemler
 • Özellikle Müslümanlar da dahil olmak üzere, gençlerin gençlik çalışmasının ekip üyeleri olarak meslek içi eğitimi (örneğin peer-to-peer yaklaşımı)
 • İnternetteki aşırılık yanlısı ve kutuplaştırıcı tavırlara karşı seçenek olarak, bu tavırlarla eleştirel tartışmalar dahil olmak üzere, internette (YouTube, bloglar, Facebook grupları vs.) olumlu seçeneklerin gençler tarafından yaratılması
 • Okulda ve okul dışında gençlerle çalışan ilgili kanaat önderi grupları (öğretmenler, gençlerle çalışan sosyal hizmet görevlileri, gençlik grubu yöneticileri vs.) için özellikle İslami taşıyıcılar tarafından, gerekirse gençlik çalışması yapan ve/veya siyasi eğitim veren mevcut kurumlarla işbirliği içinde önlemler (meslek içi eğitim, atölye çalışmaları, koçluk vb.)  
 • Özellikle İslami taşıyıcıların onursal ve kadrolu personelinin yanı sıra gençlik çalışmalarının ekip üyeleri için, gençlik çalışmaları alanındaki çalışmalara katılım teşvikine katkı olarak yukarıda anılan önlemlerin uygulanmasıyla ilgili önlemler
 • Dinler arası gençlik tanışmaları
Ek Teşvik Kriterleri
 • Sürdürülebilirliği sağlamak için proje sonuçlarının ve deneyimlerinin proje bittikten sonra da kullanılması amacıyla temel yapıların (personel de dahil) proje taşıyıcılarının elinde bulunması gerekir.
 • Gerekli pedagojik becerilerin (gerekirse işbirliği ortakları tarafından) kanıtlanması gerekir. Mümkünse, mevcut malzeme ve/veya mevcut projelerden yola çıkılmalı ve gerekirse proje taşıyıcılarıyla işbirliği yapılmalıdır.
 • Yeni ağların oluşumu, değerlendirmeye olumlu etki eder.
 • Projenin hedef kitlesinin yanı sıra hedef kitleye ulaşma yolları, baştan somut olarak tarif edilmelidir.
 • Projeler hem fenomenler arası, hem de fenomene özgü olarak şekillendirilebilir. Bunların teşvik edici bir karakteri olmalı – katılımın teşvik edilmesi de buna dahildir – ve gençlerin mevcut yeterliliklerini kullanmalı ve teşvik etmelidir.
Sorularınız mı var? Öyleyse buraya başvurabilirsiniz:

Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi
Alman İslam Konferansı Ofisi
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg

E-posta: dik-geschaeftsstelle@bamf.bund.de
Telefon: 0911 943-6903
Faks: 0911 943-5299

AİK Yazı İşleri