DIK - Deutsche Islam Konferenz - Önleme çalışma grubunun 2012 Ara Raporu

Navigasyon ve hizmetler

"Gençlerle Önleyici Çalışma" Adlı Çalışma Grubunun Ara Raporu

Aşırılığın, radikalleşmenin ve toplumsal kutuplaşmanın önlenmesi, Alman İslam Konferansı'nın ağırlıklı konularından birini oluşturuyor. Bu amaçla oluşturulan ve Eylül 2010'dan beri toplanan "Gençlerle Önleyici Çalışma" adlı AİK çalışma grubu, fenomenler üstü bir yaklaşım güdüyor ve Müslüman düşmanlığı, Müslüman gençler arasında antisemitizm ve Müslümanlar arasında dini kaynaklı bir aşırılık anlamında İslamcılıkla ilgileniyor. Çalışma grubunun hedefi, 2013 yılına kadar yalnızca pratiğe uygun tavsiyeler hazırlamak değil, aynı zamanda özellikle gençlerle yapılan çalışmalar için önleyici uygulamalar başlatmak ve bunlara eşlik etmek. Önlemenin, ağırlıklı konu olarak 2013 yılındaki AİK genel kurul toplantısının odağında olması planlanıyor.

Şu anda elde bulunan ikinci ara rapor, çalışma grubunun 29 Mart 2011 tarihli AİK genel kurul toplantısı vesilesiyle hazırladığı raporun üzerine kuruldu. Çalışma grubu, 2011 ve 2012 yıllarındaki AİK genel kurul toplantılarının arasında geçen sürede gerçekleştirilen toplantılarında, üç aşamalı çalışma programının ikinci aşamasını tamamladı. Bu aşamada çalışma grubu önleyici çalışma yaklaşımlarını ele aldı. Ayrıca mevcut önlemlerle ilgili bir fikir edindi.

Ara rapor, genel geçer tarifler ya da nihai tanımlar içerme iddiası taşımıyor. Daha çok çalışma grubunun gözünden, geçmiş toplantıların en önemli sonuçlarını özetliyor ve bu şekilde çalışma grubunun bundan sonraki faaliyetlerinin temelini oluşturuyor.

Ara raporu buradan indirebilirsiniz:

"Gençlerle Önleyici Çalışma" Adlı Çalışma Grubunun Çalışmaları Hakkında 2012 Ara Raporu