DIK - Deutsche Islam Konferenz - Homepage - Gençlerle Önleyici Çalışma

Navigasyon ve hizmetler

Gençlerle Önleyici Çalışma

Bu çalışma grubu gençler arasında hoşgörüsüzlük ve aşırılık konusuyla ilgileniyor. Bunu yaparken Müslümanlara karşı düşmanlığın, Antisemitizmin ve dini aşırılığın mevcut biçimlerini inceliyor ve bu fenomenlerle baş etmek için yaklaşımlar geliştiriyor. Burada çalışma grubunun temel belgelerini bulabilirsiniz.