DIK - Deutsche Islam Konferenz - Rol Modelleri Proje Grubunun Yayını

Navigasyon ve hizmetler

"Gelenek ve Modernlik Arasında Cinsiyet Rolleri" Bildirisi

"Gelenek ve Modernlik Arasında Cinsiyet Rolleri" bildirisi, "Müslüman Çevrelerde Rol Modelleri" adlı AİK proje grubunun çalışmalarının bir sonucudur. Bildiri öncelikle, Müslüman ya da Müslüman ağırlıklı gruplarda – örneğin İslami cemaatlerde - rollere özgü sorunlarla karşı karşıya kalan kanaat önderlerine hitap ediyor. Kitapçık tamamlandığında, rol modelleri ve kadın ve erkek Müslümanları rol modellerini ve sonuçlarını bilinçli olarak tartışmaya teşvik etmesi hedeflenen, role bağlı sorularla ilgili çeşitli metinler ve malzemeler içerecek. Bunun ötesinde somut, role özgü çatışma durumları için danışman yardımı sağlanacak. İlk fasıl AİK genel kuruluna Nisan 2012 tarihinde sunuldu. Bildiri üzerindeki çalışmaların 2013 genel kuruluna kadar tamamlanması planlanıyor.

AİK Yazı İşleri, 19.04.2012