DIK - Deutsche Islam Konferenz - Görüntüleme ve Sonuçlar - Din Dersi ve Eğitim

Navigasyon ve hizmetler

Din Dersi ve Eğitim

Devlet okullarında Almanca, inanç odaklı İslam Dini Dersi (IRU), Alman İslam Konferansı’nın ana konularından biridir. Alman üniversitelerinde öğrenim personelinin eğitimi için düzenli “İslami Araştırmalar” dersinin verilmesi, bununla yakından bağlantılıdır. Burada AİK tarafından bu iki konuyla ilgili olarak hazırlanan bilgeleri ve tavsiyeleri bulabilirsiniz.