DIK - Deutsche Islam Konferenz - Değerler

Navigasyon ve hizmetler

Temel olarak ortak değerler

AİK katılımcıları, uzun süren tartışmalar sonunda ortak değerler temeli ve uyum konusunda ortak bir anlayış üzerinde mutabık kaldılar. 13 Mart 2008 tarihli ortak yayınlanan AİK ara sonuçlarında: "Bir süreç olan uyum, hem çoğunlukta olan toplumun hem de göçmenlerin değişimine yol açar. Bu süreç göçmenlerden, özellikle göç alan toplumun hukuk düzeni, Almanya'nın kültür ve tarihi ile ilgili hassasiyetlerine biraz daha fazla uyum çabası talep eder."

"Alman hukuk ve değerler sisteminin kabulü [1. çalışma grubu tezlerinde Alman hukuk düzeni ve değerler sistemi olarak tanımlanmıştır] ve Alman dilini öğrenme ve kullanma isteği, topluma katılım ve karşılıklı anlayış için tek geçerli yoldur." Göç alan toplumdan ise uyuma destek vermesi beklenmektedir: "Devlet ve toplumun, göçmenlerin Almanya toplumunun bir parçası olma çabalarını desteklemesi ve toplum tarafından kabul görmeleri ve toplumu zenginleştiren bir unsur olarak algılanmaları çok önemlidir."

AİK'nin Müslüman katılımcıları, yayınlanan ara sonuçlarda Alman anayasasının devlet ve din arasındaki ilişkiler konusundaki düzenlemelerinin örnek alınması gerektiğinin altını çiziyor: "Dini ve dünya görüşü olarak tarafsız olan hukuk devleti, tüm vatandaşların kişisel haklarını korur. Laik bir devlet, dini kamusal alanda ortadan kaldıran laikçi bir devlet anlayışı ile karıştırılmamalıdır. Devlet ve din arasındaki ilişkilerin çeşitliliği Alman din hukuku sisteminin uygulamalarında ortaya çıkmaktadır. Birden fazla kültür, din, etnik grup ve felsefenin bir arada bulunduğu günümüz şartlarında devletin laik duruşu geçerliliğini kanıtlamıştır. Almanya'da tarihsel olarak gelişmiş olan ve anayasa tarafından koruma altına alınan bu duruş, verimli bir ortak yaşamın garantisidir."

Alman İslam Konferansı katılımcıları, bu temelden yola çıkarak değerler konusunda varılan mutabakatı vurgulayan beş sonuç yayınladı.

Sonuç 1: Barış içinde ve saygılı bir ortak yaşam için uyum gereklidir

"Almanya kendini Avrupa içinde oluşmuş bir kültür medeniyeti olarak görmektedir. Almanya özgürlükçü, demokratik bir hukuk devletidir. İnançları ne olursa olsun tüm insanların verimli, barışçıl ve karşılıklı anlayış içinde birlikte yaşamaları için, toplum düzenine uyum gereklidir. Almanya'da yaşayan ve yaşamak isteyen tüm kişiler için, toplum düzeninin bireyler ve bunlardan oluşan birlikler için öngördüğü hak ve yükümlülükler geçerlidir."

Sonuç 2: Uyum sadece Almanca öğrenmek değildir

"Uyum, Almanya'da yaşayan Müslümanların Alman dilini öğrenmek ve kullanmak için gerekli aktif isteği göstermelerini de gerektirir. Bunun yanında Alman hukuk düzenine ve anayasanın değerler sistemine bir bütün olarak uyulması gerekir. Toplumun çoğunluğu ise Almanya'da yaşayan Müslümanları, Alman halkının eşit haklara sahip bireyleri olarak görmek ve onlara saygı göstermek zorundadır."

Sonuç 3: Özgürlükleri koruma almak için sınırlar koymak

"Dini vecibe ve değerler bireylerin anlamlı bir yaşam sürdürmesine ve toplumun yapıcı bir birliktelik içinde yaşamasına yardımcı olabilir. Özgürlükçü demokratik temel düzene aykırılık,  bireylerin dini özgürlükleri sınırlarını oluşturur. Bu karşılıklı sınırlama hem her bir bireyin özgürlük haklarını, hem laik devletin otoritesini ve dini cemaatlerin gelişmesini garanti altına almaktadır."

Sonuç 4: Sorumluluk almak – demokrasiyi yaşamak

"Alman hukuk düzeni ve Alman anayasasının değerler sistemi çerçevesinde demokratik birlikteliğin desteklenmesi, tüm vatandaşların haklarının korunması ve Almanya’da yaşayan herkesin özgürlüğünü ve güvenliğini tehdit edecek, özgürlükçü demokrasiye aykırı eylemlerin engellenmesi devletin ve vatandaşların ortak sorumluluğudur."

Sonuç 5: Bilginin arttırılması – araştırma eksikliklerinin giderilmesi

Ortak yaşamdaki eksikliklerin giderilebilmesi için güvenilir bilgilere, özellikle Almanya'da yaşayan Müslümanların sayısı, kökenleri, eğitim düzeyleri, sosyal durumları, dini ve kültürel anlayışları ile ilgili rakamlara ihtiyaç duyulmaktadır. Alman İslam Konferansı'nın "Almanya'nın Toplumsal Düzeni ve Değerler Uzlaşması" konulu 1. çalışma grubunun görüşüne göre, bu konuda büyük eksiklikler bulunmaktadır. Almanya'da yaşayan Müslümanların uyum kapsamında göstermiş oldukları önemli birçok başarının daha fazla ön plana çıkarılması ve gündeme getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 1. çalışma grubu "Almanya’da Müslümanların Hayatı" konulu bir araştırma projesine öncülük etmiştir.

AİK yazı işleri

Ek bilgiler

içinde Prayer bir cami

Almanya’da Müslüman organizasyonları

Almanya’da, dini yaşamı cami derneklerinde organize eden birçok Müslüman çatı birliği bulunmaktadır. Size 5 çatı organizasyonunu tanıtıyoruz.

Devamını oku: Almanya’da Müslüman organizasyonları …

Dr. Necla Kelek

Dr. Necla Kelek ile Başörtüsü Üzerine Bir Söyleşi

Müslüman başörtüsü kavramı uzun yıllardan beri Almanya’da var olan bir olgudur. Pek çok Müslüman kadın başörtüsü seçiminde tamamen özgür iradeleri ile karar aldıklarını vurgulamaktadır.

Devamını oku: Dr. Necla Kelek ile Başörtüsü Üzerine Bir Söyleşi …

Boş sandalyeler

AİK Genel Kurulu'nun Yeni Katılımcıları

Yeni AİK genel kurulu 17 Mayıs’ta ilk kez yerlerini alacak. Kimlerin katılacağını burada görebilirsiniz.

Devamını oku: AİK Genel Kurulu'nun Yeni Katılımcıları …

Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı

AİK ikinci döneminde daha fazla uygulama odaklı olacak. İlerde Alman İslam Konferansı'nın ne şekilde çalışacağını burada okuyabilirsiniz.

Devamını oku: Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı …