DIK - Deutsche Islam Konferenz - AİK’nin Çalışma Programı

Navigasyon ve hizmetler

AİK’nin Çalışma Programı – İddialı ve Uygulama Odaklı

Alman İslam Konferansı genel kurulu 17 Mayıs 2010 tarihinde AİK'nin ikinci dönemi için çalışma programını yayınladı.

İslam Konferansı'nın öncelikle temel sorunları görüştüğü ve hukuki çerçeve koşulları ortaya koyduğu ilk dönemin sonuçlarından hareket edilerek ikinci dönemde bunların uygulanması ve İslam Konferansı’nın toplum içerisinde kök salması amaçlanıyor. AİK artık üç konu grubuna yoğunlaşmayı hedefliyor:

1. Devlet ve Müslümanlar Arasında Kurumsallaşmış İşbirliğini Oturtmak

AİK, Alman anayasal din hukuku temelinde, devlet ve Müslümanların yanı sıra Müslüman organizasyonlarının arasında kurumsallaşmış bir işbirliğinin oturtulmasına yoğunlaşacak. Bu kapsamda özellikle devlet yüksekokullarında İslami ilahiyat seçeneklerinin oluşturulmasının ve geliştirilmesinin yanı sıra (imamlar dahil olmak üzere) Müslüman din görevlilerinin ve Müslüman cemaatlerdeki diğer unsurların eğitimi ve meslek içi eğitimi sayılabilir. Bu bağlamda AİK, Müslüman cemaatler ve Almanya’da faaliyet gösteren din görevlileri hakkında özgün bilgilere ihtiyaç olduğunu tespit etmektedir. Aynı zamanda İslami din dersinin uygulamaya koyulması konusunda Almanya çapında bir bilgi ve deneyim alışverişi de öngörülmektedir.

2. Cinsiyetler Arasındaki Eşitliği Ortak Bir Değer Olarak Yaşamak

AİK, bu konu grubu çerçevesinde bir taraftan örneğin başörtüsü takan kadınların iş piyasasına erişimi ve bununla bağlantılı zorluklar sorununu, diğer taraftan da ataerkil ağırlıklı rol modellerini ele almayı hedefliyor. AIK burada, Müslüman kadınların haklarının daha fazla bilincine varmasının ve bunları kullanabilmesinin yollarını aramak istiyor. Bunun ötesinde, Müslümanlar katılımcılar tarafından İslam’la bağdaştırılamaz olarak tanımlanan şiddet eylemlerinin ve zorlama olaylarının nasıl daha güçlü bir şekilde geriletilebileceğine dair bir analiz yapılması amaçlanıyor.

3. Aşırılığın, Radikalizmin ve Toplumsal Kutuplaşmanın Önlenmesi.

Burada barışçı ve saygılı bir ortak yaşam için bir tarafta tartışmalı İslamcılık ya da aşırı dincilik kavramıyla özetlenebilen fenomenlere ve diğer tarafta Müslümanlara karşı yabancı düşmanlığı içeren ve ırkçı tavırlara aktif olarak karşı koyulmak isteniyor. İslam düşmanlığı hiç itirazsız olarak yayılamamalıdır. Çalışma programında Müslümanlara karşı hoşgörünün toplumsal birlik için vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir. AİK önyargıları ve düşman imajlarını önleyici gençlik ve ebeveyn çalışmalarıyla yıkmayı hedefliyor.

Çalışma programının tamamını burada bulabilirsiniz:

Önümüzdeki Dönem Çalışma Programı

AİK yazı işleri, 17.05.2010

Ek bilgiler

İmam

İmamlık için Çeşitli Eğitim Yolları

Almanya'da çalışan imamların eğitimlerinde büyük farklılıklar söz konusudur. Bu makale DİTİB ve VIKZ'in yanı sıra Boşnak ve Faslı imamların eğitimlerine toplu bir bakış sunmaktadır.

Devamını oku: İmamlık için Çeşitli Eğitim Yolları …

Buggingen Camii

Buggingen Camii Ziyareti

Genç kadın yazar komşu beldeye, şimdiye kadar varlığından haberdar olmadığı bir camiye ziyarete gidiyor. Etkileyici bir ibadet mekanı, langırt ve bahçe işleri arasında güney Batı Almanya’ya has bir aksanla konuşan bir imamla tanışıyor.

Devamını oku: Buggingen Camii Ziyareti …

Grup resmi

"Katılımı Güçlendirmek" – Alman İslam Konferansı'nın Açılışı

17 Mayıs'ta Alman İslam Konferansı bu yasama döneminde açılış toplantısını düzenledi. Federal İçişleri Bakanı de Maizière katılımcıları AİK’nin sürdürülmesine davet etmişti.

Devamını oku: "Katılımı Güçlendirmek" – Alman İslam Konferansı'nın Açılışı …

Haberciler

Göçmen Kökenli Haberciler Medyadaki Haberciliği Değiştiriyorlar

Alman yayın organlarının yazı işlerinde göçmen kökenli habercilerin sayısı yavaş yavaş artmaktadır. Bu haberciler ile birlikte habercilik değişik bir bakış açısı kazanmaktadır.

Devamını oku: Göçmen Kökenli Haberciler Medyadaki Haberciliği Değiştiriyorlar …