DIK - Deutsche Islam Konferenz - Yapılanma

Navigasyon ve hizmetler

Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı

Alman İslam Konferansı ikinci döneminde daha fazla uygulama odaklı olacak. Bu durum yeni yapısına da yansımaktadır. Bundan sonraki ilk genel kurul toplantısı 17 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşecektir.

İlk dönemde olduğu gibi yine devletin ve Müslüman üyelerin eşit sayıda olduğu bir genel kurul oluşturulacaktır. Genel kurula devletin ve Müslümanların temsilcilerinin yanı sıra ev sahibi olarak Federal İçişleri Bakanı Dr. Thomas de Maizière katılacaktır. Genel kurul toplantıları yine yılda bir defa yapılacaktır.

Yeni: Hazırlık Çalışma Komitesi

Genel kurul toplantılarını hazırlayan çalışma komitesi bir yeniliktir. Bu çalışma komitesi AİK'nin ilk dönemindeki dört çalışma grubunun yerine geçmiştir. Bu çalışma komitesi, proje grupları oluşturacak ve bu proje gruplarına görevler verecektir. Çalışma komitesi iki ayda bir toplanacaktır.

Yeni: Belirli Konulara Yoğunlaşan Proje Grupları

Özel bir konuyu ele almak üzere, kısıtlı bir süre görev yapacak proje grupları sayesinde, uygulamaya yakınlık sağlanması hedeflenmektedir. AİK sonuçlarının uygulamaya geçişini hızlandırmak amacı ile AİK'nin eyalet ve belediyelerle daha yoğun işbirliği içinde olması sağlanacaktır.

AİK’nin Yeni Konuları

Almanya'daki Müslümanların uyumunun iyileştirilmesi, Alman İslam Konferansı'nın ana hedefi olarak kalacaktır. Bu hedef kapsamında yapısal uyum sorunları ile Almanya'nın temel din hukuku çerçevesinde, Alman devleti ile Müslümanlar arasındaki işbirliğinin iyileştirilmesi yer almaktadır. Buna daha ayrıntılı örnekler olarak İslam dini eğitiminin zaman içinde okullarda tesis edilmesi, üniversitelerde İslam ilahiyatı bölümlerinin kurulması ya da devlet tarafından imamların eğitilmesi sayılabilir.

Almanya'da toplumsal birlikteliğin geliştirilmesi AİK’nin en önemli hedeflerinden biridir. Bu kapsamda cinsiyetler arası eşitlik, aşırı akımların ve toplumsal ayrışmanın önlenmesi konuları öne çıkmaktadır.

AİK yazı işleri, 14.05.2010

Ek bilgiler

Boş sandalyeler

AİK Genel Kurulu'nun Yeni Katılımcıları

Yeni AİK genel kurulu 17 Mayıs’ta ilk kez yerlerini alacak. Kimlerin katılacağını burada görebilirsiniz.

Devamını oku: AİK Genel Kurulu'nun Yeni Katılımcıları …

minarenin bir kısmı

İslam Konferansı’nın Camii Yapımı ile İlgili Tavsiyeleri

Alman İslam Konferansı’nın 2007 yılı 2. genel toplantısından bu yana özellikle "Almanya’da Camii Yapımı ve İşletmesi" konusu ile ilgilenmiş ve Alman İslam Konferansı’nın ara özetinde aşağıda yer alan sonuç ve tavsiyelere ulaşmıştır.

Devamını oku: İslam Konferansı’nın Camii Yapımı ile İlgili Tavsiyeleri …