DIK - Deutsche Islam Konferenz - Boşnakların Çatı Birliği

Navigasyon ve hizmetler

Boşnakların Çatı Birliği AİK’nin Yeni Üyesi

Almanya'daki Boşnalı Müslümanların İslam Konferansı'nda doğrudan temsil edilmesini sağlamak amacıyla AİK’nin ikinci döneminde "Almanya’daki Boşnakların İslami Birliği Tescilli Derneği (IGBD)" İslam Konferansı’na katılımcı olarak davet edilmiştir. İslam Konferansı’nın bireysel katılımcıları arasında Boşnak asıllı İslam bilimcisi Dr. Armina Omerika da bulunmaktadır.

Boşnakların İslami Birliğinin 30.000 Üyesi

IGBD 1994 yılında Müslüman Bosnalıların (Boşnakların) federal çatı birliği olarak kuruldu (o zamanki adı: VIGB e.V. – Almanya’daki Boşnakların İslami Cemaatler Birliği). Mustafa Efendi Klanco 2007 yılından beri birliğin başkanı ve IGBD’nin müftüsüdür. Derneğin genel sekreteri ise Muhamed Baščelić'tir.

Bugün Almanya'da IGBD’nin bünyesinde, yaklaşık 30.000 üyesiyle 65 Boşnak cami cemaati ve kültür merkezi bulunmaktadır. Bu camilerin çoğunda kadrolu IGBD personeli olan imamlar görev yapmaktadır.

Bosna Bağlantısı

IGBD kendisini Bosna-Hersek'teki İslami Birliğin yurtdışı temsilcisi olarak görmektedir. IGBD iki delege ile Bosna-Hersek'teki İslami Birlik "Yüksek Kurulunda" (Sabor) temsil edilmektedir.

Bosna'daki İslam yapısı Almanya’da devam ettirilmektedir. Bu durum kendini, Boşnak cemaatlerin diğer cemaatlere oranla imamları tarafından daha fazla yönlendirilmesiyle göstermektedir. Camilerde yapılan etkinlikler çocuklara yönelik din dersi, gençlik çalışmaları ve dinler arası diyalog çalışmalarına odaklanmaktadır.

Bosna’da Avrupai İslam

Bosna'daki İslam, Hıristiyanlarla uzun süreli bir ortak yaşam deneyimine sahiptir. Devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılması, Bosnalı Müslümanlar için 1878 yılından beri sorgusuz sualsiz bir gerçeklik oluşturmaktadır. Bunun yanında dini konularda söz sahibi olan hiyerarşik, şeffaf bir organizasyon yapısı geliştirmişlerdir.

Boşnakların dini lideri Dr. Mustafa Efendi Cerić'tir. Mustafa Cerić 2007 yılında bir Avrupalı olarak Müslümanların uyumunu desteklediği ve dinler arası barışçıl diyaloga katkıda bulunduğu için Theodor Heuss ödülüne laik görüldü. 2008 yılında ise dinlerarası diyalog alanında göstermiş olduğu çabalar nedeniyle Eugen Biser ödülünü aldı.

540.000 Güneydoğu Avrupalı Müslüman Almanya’da Yaşıyor

Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi'nin "Almanya'da Müslümanların Hayatı" isimli araştırmasına göre Almanya'da eski Yugoslavya ülkelerinden gelen yaklaşık 540.000 Müslüman yaşamaktadır. Güneydoğu Avrupa'dan gelen bu grup yüzde 14'lük bir oranla, Türklerden sonra Almanya'daki ikinci büyük Müslüman grubu oluşturmaktadır. Bu grubun yüzde 89'u kendini dindar ya da çok dindar olarak görmekte, ancak dini etkinliklere nadiren katılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre bu nüfus grubun toplumsal uyumu gayet iyi bir düzeyde. Bunun nedeni olarak Almanlarla yakın ilişkiler içinde ve diğer dini ve etnik yapılara açık olmaları gösterilmektedir.

Boşnak İmamların Eğitimi

Bosna'daki İslami Birliği imamların eğitim düzeyine ilişkin ölçütleri belirlemektedir. 2005 yılından itibaren imamların ilahiyat yüksek eğitimi almaları gerekmektedir. İlahiyat eğitimi görmemiş imamların da sonradan yüksek eğitim alarak bunu telafi etmeleri gerekmektedir. Yüksek eğitim kapsamında dini konuların yanında toplumsal derslerin yanı sıra Avrupa dilleri de okutulmaktadır.

AİK'nin ikinci çalışma döneminde ilahiyatçıların, imamların ve din öğretmenlerinin Almanya'da yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Alman üniversitelerinde İslami ilahiyat bölümlerinin açılması önemli bir konudur. IGBD'nin özellikle bu alandaki deneyimleriyle bu konu grubuna önemli bir katkıda bulunması beklenmektedir.

Julia Ghamin, 17.05.2010

Ek bilgiler

Üstten çekilmiş grup fotoğrafı

AİK’nin Çalışma Programı – İddialı ve Uygulama Odaklı

Alman İslam Konferansı genel kurulu 17 Mayıs 2010 tarihinde AİK’nin ikinci dönem çalışma programını karara bağladı. Burada AİK’nin hangi yeni hedeflere yöneldiğini okuyabilirsiniz.

Devamını oku: AİK’nin Çalışma Programı – İddialı ve Uygulama Odaklı …

Boş sandalyeler

AİK Genel Kurulu'nun Yeni Katılımcıları

Yeni AİK genel kurulu 17 Mayıs’ta ilk kez yerlerini alacak. Kimlerin katılacağını burada görebilirsiniz.

Devamını oku: AİK Genel Kurulu'nun Yeni Katılımcıları …

Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı

AİK ikinci döneminde daha fazla uygulama odaklı olacak. İlerde Alman İslam Konferansı'nın ne şekilde çalışacağını burada okuyabilirsiniz.

Devamını oku: Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı …