DIK - Deutsche Islam Konferenz - Alman İslam Konferansı ne

Navigasyon ve hizmetler

Alman İslam Konferansı ne?

Almanya'daki Müslümanlar – Alman Müslümanlar

Alman İslam Konferansı'nın, Alman devlet makamları ve Almanya'da yaşayan Müslümanlar arasındaki en önemli iletişim platformu olduğu tespit edildiğinden 17. yasama dönemi koalisyon anlaşmasında Alman İslam Konferansı'nın (AİK) çalışmalarına devam etmesi kararı alınmıştır. Federal İçişleri Bakanı Dr. Thomas de Maizière, Alman devleti ve Müslümanlar arasındaki yakınlaşmayı desteklemesi nedeniyle, AİK çalışmalarının devam edeceğini ve derinleştirileceğini açıklamıştır.

Almanya'da son on yıllar içinde özellikle Müslüman ülkelerden gelen göçler sonucunda dini ve kültürel çeşitlilik artmıştır. Şu anda Almanya’da yaklaşık dört milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu Müslümanların yaklaşık yarısı şu anda Alman vatandaşı olmuştur.

Toplumsal Birlikteliğin Desteklenmesi

Günümüz Almanya'sı gibi dinsel ve kültürel  zenginliğe sahip olan bir ülkede, toplumsal birlikteliğin nasıl korunacağı sorusunun yanıtı,  ancak özgürlükçü ve demokratik anayasayı dikkate alarak ortak noktaların güçlendirilmesi, toplumsal farklılıklar ile yaşamanın öğrenilmesi ve katılımın desteklenmesiymiş gibi görünüyor.

Alman İslam Konferansı’nın amacı buna katkıda bulunmaktır. 2006 yılında oluşturulan bu konferans federal yönetimi, eyalet ve belediyeleri kapsayan tüm Alman devletinin, Almanya'daki geçmişi nispeten kısa olan Alman Müslümanların önemli bir nüfus kitlesi olmasına verdiği ilk tepkidir.

"Almanya’da Müslümanlar – Alman Müslümanlar" – bu slogan, Alman İslam Konferansı’nın ana hedefini en iyi şekilde özetlemektedir: Almanya’daki Müslümanlar kendilerini Alman toplumunun bir parçası olarak görmeli ve Alman toplumu da onları böyle görmelidir.

Müslümanların Uyumunu İyileştirilmek

AİK'nin somut hedefi ilk etapta devlet ve Müslümanlar arasındaki diyaloğun iyileştirilmesi idi. Diyalog aracılığı ile Müslümanların toplumsal ve dini-hukuksal uyumunu desteklemek, Almanya'daki toplumsal birlikteliğin gelişmesini sağlamak, toplumsal ayrışma ve bölünmenin önüne geçmek hedeflenmişti. Alman İslam Konferansı hiçbir zaman Müslümanları dini anlamda temsil eden bir grup olmamıştır. Geleneksel olarak federal yönetimin dini gruplar ile ilişkilerini yürüten Federal İçişleri Bakanlığı, konferansın gözetimini üstlenmiştir.

Anayasal Din Hukuku - Değerlerin Uyuşması – Radikalleşmenin Engellenmesi

AİK şimdiye kadar iki düzeyde toplantılar düzenledi. Yılda bir defa toplanan genel kurul, çalışma kurullarının tekliflerini ve önerilerini karara bağladı ve diyaloğun gelişmesine katkıda bulundu. Genel kurul düzeyinin altında konumlanmış olan üç çalışma kurulu ve bir tartışma grubu ise iki ayda bir toplandı. Bu kurullara ve gruba yüzü aşkın uzman katıldı ve aşağıda belirtilen konular görüşüldü:

 • Alman toplumsal düzeni ve değerlerin uyuşması: 1. çalışma grubu
 • Alman anayasa anlayışında dini konular: 2. çalışma grubu
 • Köprü olarak ekonomi ve medya: 3. çalışma grubu
 • Güvenlik ve İslamcılık: Tartışma grubu

Çok Sayıda Eylem Önerisi

2008 ve 2009 yıllarında yapılan 3. ve 4. genel kurul toplantılarında çalışma grupları ve tartışma grubu sonuçlarına dayanılarak aşağıdaki konularda ara sonuçlar karara bağlandı:

 • Toplumsal birliktelik ve Almanya’da yaşayan Müslümanların uyumu
 • Günlük yaşamda değerlerin uyuşması
 • Devlet okullarında Almanca İslam derslerinin verilmesine başlanması
 • Camilerin yapımı ve kullanımı
 • Günlük okul hayatında dini nedenlerle oluşan sorunlar
 • İmamların eğitimi
 • Almanya yüksek okullarında İslam ilahiyatı kürsülerinin kurulması
 • Medyadaki haberler
 • İslamcı akımlara karşı ortak eylemler

AİK yazı işleri

Ek bilgiler

Bir ev dışında üç adam

Müslüman Birlikleri: yeni rakamlara rağmen tartışma son bulmuyor

Çoğunluk, yarısı veya ¼’ten azı mı? Müslüman birlikleri Almanya’da yaşayan kaç Müslüman adına konuşabilir?

Devamını oku: Müslüman Birlikleri: yeni rakamlara rağmen tartışma son bulmuyor …

Yollar

Almanya’daki Müslümanların Sayısı Yaklaşık 4 Milyon

Almanya’da göçmen bir geçmişe sahip olan 3,8 milyon ile 4,3 milyon arasında Müslüman yaşamaktadır.* Bu durumu "Almanya’daki Müslüman Yaşam" çalışması ortaya çıkarmıştır.

Devamını oku: Almanya’daki Müslümanların Sayısı Yaklaşık 4 Milyon …

Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan

Bir tarz sorunu mu?

Aşağıda bu araştırmanın yaratıcısı olan Psikolog Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan ile yapılan bir röportaj yer almaktadır.

Devamını oku: Bir tarz sorunu mu? …