DIK - Deutsche Islam Konferenz - İmamlar Hakkında Araştırma

Navigasyon ve hizmetler

Yeni Tetkik Planlanıyor: Almanya'da İslami Din Görevlileri

İmamlarla İlgili Tartışmayı Nesnelleştirmek

Almanya'da İslam tartışmasında imamlar gittikçe daha fazla odak noktası haline geliyor, ister olası uyum konusunda köprü görevi görmeleri, ister gelecekte imam eğitmek isteyen Alman üniversitelerinde İslami araştırma merkezleri kurulması nedeniyle olsun. Bu noktada sıkça eleştirel olarak imamların şimdiye kadar Almanya'da eğitim seçeneklerinin eksikliği nedeniyle büyük oranda yurtdışında eğitildiği ve birçoğunun dil ve ülke hakkında çok az bilgiye sahip olduğu vurgulanıyor.

Ancak şimdiye kadar ne uyum siyasetçileri, ne de üniversiteler Almanya'da eksik olması nedeniyle deneysel bir temelde tartışabiliyordu. Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin yeni bir tetkiki, İslami din görevlileri hakkında sağlam temelli ve nesnel bir tartışma yürütülmesine olanak sağlamak için bu araştırma boşluğunu doldurmayı amaçlıyor.

Günlük Çalışma Hayatı İlginin Odağında

Tetkik çerçevesinde geçerli bilgiler toplanarak imamların yanı sıra Alevi dedeleri ve bunların cemaatlerin içindeki çalışmaları hakkında derine inen bilgiler edinilmesi hedefleniyor. Bunun ötesinde elde edilen sonuçların ankete katılanların eğitim koşulları hakkında daha fazla bilgi sağlaması isteniyor. Böylece meslek içi eğitim ve ileri düzeyde eğitim ihtiyacı daha iyi belirlenebilecek ve eğitim seçenekleri hedef kitleye daha uygun bir şekilde oluşturulabilecek. Sonuçta İslami din görevlilerinin meslek eğitimi ve meslek içi eğitimi Müslümanların uyumunun teşvik edilmesi için merkezi bir alan oluşturuyor, bu durum kendini bilim komisyonunun Almanya'daki yüksekokullarda İslami araştırmaların oluşturulması talebinin yanı sıra Alman İslam Konferansının çalışma grupları çerçevesinde bu konularla ilgilenmesinde ve daha başka yerlerde gösteriyor.

Bu tetkik yardımıyla öncelikle temel sorular açığa kavuşturulmak isteniyor:

Kaç tane imam ya da dini faaliyet gösteren dede şu anda Almanya'da çalışıyor? Hangi ülkelerden geliyorlar, ne zamandır Almanya'da yaşıyorlar ve buradaki yaşam şartları nasıl? Bunun ötesinde İslami din görevlilerinin cami cemaatlerinde ve Cem evlerinde, ibadet edilmesinden başlayarak çocuklara ve gençlere dini eğitim verilmesine ve kültürlerarası ya da dinler arası etkinliklere kadar hangi görevleri yerine getirdiği belirlenmek isteniyor.

Mesleki Yeterlilik ve Meslek İçi Eğitim İhtiyacı

Alman yüksekokullarında İslami araştırma bölümlerinin kurulması arka planında elbette imamların yanı sıra dini faaliyet gösteren dedelerin eğitim yolları ve mesleki yeterlilikleri büyük bir ilgi çekiyor. Şu anda hala İslami din görevlilerinin meslek içi eğitim ve ileri düzeyde eğitim uygulamalarıyla ilgili ne gibi ihtiyaçları olduğu tahmin edilmeye çalışılıyor.

Dokuz Dilde Telefon Anketi

İmamlarla ve dini faaliyet gösteren dedelerle yapılacak anketler telefonda standart bir anket formu kullanılarak gerçekleştirilecek.  Anketin içerikleri önceden saygın sosyal ve İslam bilimcilerin yanı sıra İslami organizasyonlarla tartışıldı ve uygun hale getirildi. Almanca bilgisi zayıf olan imamlara ve dedelere ulaşabilmek için anket formu sekiz dile çevrildi. 

Türkiye Araştırmaları ve Uyum Araştırması Merkezi'nin Cami Cemaatleri Hakkındaki Anketi

İslami din görevlileriyle yapılan ankete paralel olarak Essen Türkiye Araştırmaları ve Uyum Merkezi (ZfTI) de İslami cemaatler hakkında bir anket yürütüyor. Bu araştırma çerçevesinde cami cemaatleri ve Cem evleri, bunların büyüklükleri, kullanıcıları, sundukları seçeneklerin yanı sıra derneklere üyelikler ve başka konularda derinlemesine bilgi edinilmesi hedefleniyor.

Jana Schmidt, 2.3.2011

Jana Schmidt, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin "deneysel sosyal araştırma" alanındaki araştırma görevlisidir ve Dr. Anja Stichs ile birlikte "İslami din görevlileri" projesinden sorumludur.

Ek bilgiler

Konferans katılımcıları masada

Alman İslam Konferansı ne?

Devlet makamları ve Müslüman toplumun temsilcileri arasındaki uzun soluklu diyaloğun hedefi, ortak yaşamın gelişmesine ve toplumsal birlikteliğin artmasına destek olmaktır.

Devamını oku: Alman İslam Konferansı ne? …

Dr. Necla Kelek

Dr. Necla Kelek ile Başörtüsü Üzerine Bir Söyleşi

Müslüman başörtüsü kavramı uzun yıllardan beri Almanya’da var olan bir olgudur. Pek çok Müslüman kadın başörtüsü seçiminde tamamen özgür iradeleri ile karar aldıklarını vurgulamaktadır.

Devamını oku: Dr. Necla Kelek ile Başörtüsü Üzerine Bir Söyleşi …

AİK Basın toplantısı

Farklı bir habercilik

Alman dilindeki basın ve yayın organlarında İslam ile ilgili genel görüş, ne Müslümanların uyumunu ne de toplumun çoğunluğunun önyargılarının ve korkularının azalmasını desteklemektedir. AİK bunun değişmesini sağlamak istediğinden Müslümanlar, basın yayın organları, bilim ve siyaset adamları ile yoğun bir iletişime başlamıştır.

Devamını oku: Farklı bir habercilik …