DIK - Deutsche Islam Konferenz - Konferansın tavsiyeleri

Navigasyon ve hizmetler

İslam Konferansı’nın Camii Yapımı ile İlgili Tavsiyeleri

Arbeitsgruppe 2 (Çalışma Grubu 2) Alman İslam Konferansı’nın 2007 yılı 2. genel toplantısından bu yana özellikle "Almanya’da Camii Yapımı ve İşletmesi" konusu ile ilgilenmiş ve Alman İslam Konferansı’nın ara özetinde aşağıda yer alan sonuç ve tavsiyelere ulaşmıştır:

Camii yapımı İslam’ın Almanya’daki bütünleşmesi ile ilgili önemli bir adımdır. Yeni camilerin inşa edilmesi ile Müslüman cemaatler arka bahçeleri ve amacı dışında kullanılmakta olan binaları terk ediyorlar ve aynı zamanda kalıcı olarak Alman toplumunun bir parçası olma isteklerini belgelendirmiş oluyorlar.

Ancak şehirlerde ve kasabalarda camilerin inşa edilmesi sıkça anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Genelde trafik üzerinde artacak olan yük ile ilgili endişeler bu anlaşmazlıklarda rol oynamaktadır. Fakat çoğu zaman bütünleşme ile ilgili anlaşmazlıklar gündeme getirilir. Bir camiinin inşa edilmesi şehir manzarasında İslam’ın varlığını göstermektedir. Bu nedenle de önyargıların ve korkuların oluşmasına neden olabilir. Pek çok durumda bina inşasının tamamlanmasının ardından rutin günlük yaşamın geri dönmesi ile birlikte bu çatışmalar da sona ermektedir. Bazı durumlarda ise politika ve toplumun üzerinde tartışmak zorunda kaldığı bir takım ayarlamalar da göze çarpabiliyor.  

Yasalarla garanti altına alınmış olan din ve inanç özgürlüğü elbette İslam dinine mensup olan cemaatlerin camiiler inşa etme hakkını da kapsamaktadır. Buna cemaat çalışmaları için kullanılacak olan mekânlar da dâhildir. Bu nedenle yasalar imar planı hakları açısından camileri, kiliseler ve sinagoglar eşit tutmaktadır. İmar kanunu ve kirlilik kontrolü düzenlemeleri açısından da herhangi bir özel muamele söz konusu değildir. Bütün bu nedenlerden dolayı yasalar çatışmaların çözümü veya yumuşatılması konusunda herhangi bir katkı sağlayamamaktadır. Bu noktada olaylardan bağımsız bir bilirkişinin dini amaçlara hizmet eden binaların konumu ile ilgili tartışmalı sorular hakkında beyanlarda bulunması faydalı olabilir.

Belediyeler ve yerel yönetimler camii inşası ile ilgili anlaşmazlıkların sınırlandırılmasında ve hatta bu türden anlaşmazlıkların oluşmasının önlenmesinde etkili olabilirler. Cami ihtiyacı ve camilerin olası konumları ile aktif bir biçimde ilgilenen bir şehir gelişimi politikası ve bir yandan camilerin yapımını onaylarken diğer yandan da toplumda meydana gelmiş olan korku ve endişeleri ciddiye alan bir toplum çalışması da faydalı olacaktır.  

Söz konusu binanın Müslüman yapım sorumluları uygun bir zamanda başlattıkları özenli bir tanıtım çalışması ile inşa etmeyi düşündükleri yapının geniş ölçüde kabul görmesinde etkili olmaya gayret etmediler. Bu çalışmalar yapılırken bu camiinin sorumluluğunun kime ait olduğu, orada hangi faaliyetlerin yapılmasının planlandığı ve çevresi ile iletişimin nasıl şekillendirileceği de dile getirilmelidir. Binanın finansmanının da mümkün olduğunca şeffaf tutulması fayda sağlayacaktır. Eğer dinin yaşanması ile yakından ilgili olan helal et elde edilmesi veya imamın yaşaması için kullanılacak olan alanlar dışında, örneğin finansman amacı güden ticari mekânlar veya konutlar da inşa edilecekse, imar veya bütünleşme süreci ile ilgili sorunların daha da büyümemesine dikkat edilmelidir.

Uygun kişilerin danışman olarak zamanında sürece dâhil edilmesi veya bir arabulucudan destek alınması bir camii yapımı ile ilgili anlaşmazlıkları yumuşatabilir ve hatta tümüyle engelleyebilir. Bu noktada hem İslam cemaati hem de yerel halk inisiyatif kullanabilir. Bu göreve yerine getirmek üzere her iki tarafça da sevgi ve saygısını kazanmış güvenilir şahsiyetlerden yararlanılabilir.

Politikacılar ve halk, özellikle de yerel boyutta, medya ve kiliseler ya da diğer dini cemaatler, binanın yapımını üstlenen müteahhitler ve çevredeki komşular camii yapımı ile ilgili tartışmaların düzeyli, saygılı ve İslam'ın Almanya ile bütünleşmesini aksatmayan, aksine bu sürece katkıda bulunan bir biçimde yürütülmesinden hep birlikte sorumludurlar.

AIK

Ek bilgiler

Kur'an aracılığıyla leafing

Almanya’da İslamiyet ile İlgili Vaazları kim veriyor?

İmamlık mesleği resmi anlamda var olmadığından kayıt altına da alınmamaktadır.Eğer her hafta yaklaşık olarak 150-250 Müslüman’ın Cuma namazı için camiye gittiğini var sayarsak (bu rakam Cuma günlerinin bir resmi tatil gününe denk gelmesi halinde artabilir) iki bin imamın her hafta sadece bir günde yaklaşık 300-500 bin Müslüman’a ulaştığı söylenebilir.

Devamını oku: Almanya’da İslamiyet ile İlgili Vaazları kim veriyor? …

Almanya’da Camiler

İhtilafsız cami yapımı

Çok sayıda Müslüman cemaati camilerle şehir atmosferinin bir parçası olmak istiyor. Bu talepleri aynı zamanda anayasanın din özgürlüğü tarafından da desteklenmektedir. Buna rağmen cami yapım projeleri sıkça yoğun muhalefetle karşılaşıyor. Bunun nedeni ve ihtilafların nasıl engelleneceği bir tavsiye kararında belirtilmiştir.

Devamını oku: İhtilafsız cami yapımı …

sınıf içine bakıyor

Daha iyi bir eğitim için el ele

İyi bir okul eğitimi almanın bütün öğrenciler için çok önemli olduğu tartışma götürmez. Ancak göçmen kökenli öğrencilerin bu hedefe ulaşmaları diğer öğrencilere göre daha zordur. Dil sorunlarının nasıl aşılabileceğini, Müslüman ebeveynler ile okullar arasındaki işbirliğinin nasıl mümkün olabileceğini, hangi durumlarda alternatif eğitim konseptlerinin faydalı olabileceğini, AİK'nin yapmış olduğu çalışmalar ortaya çıkarmıştır.

Devamını oku: Daha iyi bir eğitim için el ele …

Alman bayrağı

Temel olarak ortak değerler

AİK katılımcıları, uzun süren tartışmalar sonunda  ortak değerler temeli ve uyum konusunda ortak bir anlayış üzerinde mutabık kaldılar. 13 Mart 2008 tarihli ortak yayınlanan AİK ara sonuçlarında: "Bir süreç olan uyum, hem çoğunlukta olan toplumun hem de göçmenlerin değişimine yol açar. Bu süreç göçmenlerden, özellikle göç alan toplumun hukuk düzeni, Almanya'nın kültür ve tarihi ile ilgili hassasiyetlerine biraz daha fazla uyum çabası talep eder."

Devamını oku: Temel olarak ortak değerler …