DIK - Deutsche Islam Konferenz - Almanya'daki Müslümanların Sayısı - Almanya’daki Müslümanların Sayısı Yaklaşık 4 Milyon

Navigasyon ve hizmetler

Almanya’daki Müslümanların Sayısı Yaklaşık 4 Milyon

Almanya’da göçmen bir geçmişe sahip olan 3,8 milyon ile 4,3 milyon arasında Müslüman yaşamaktadır.* Bu durumu "Almanya’daki Müslüman Yaşam" çalışması ortaya çıkarmıştır. Böylece Almanya’da tahmin edildiğinden daha çok Müslüman’ın yaşadığı anlaşılmıştır. Haziran 2009’da kamuoyu ile paylaşılan bu araştırmayı Federal Göçmen ve Kaçaklar İdaresi Alman İslam Konferansının talebi üzerine gerçekleştirmiştir. Amaç ise Almanya’da yaşayan Müslümanların sayısı ve yapısı ile ilgili bilgi boşluklarını doldurmaktır. Bu aşamada ülkenin genelinde temsil edilen ilk araştırma olan "Almanya’daki Müslüman Yaşam"ın sonuçları ortaya çıkmış durumdadır. Bu araştırmanın temelini yaklaşık 50 farklı Müslüman ülkeden göç etmiş olan insanlara sorulan çeşitli sorular oluşturmaktadır.

Müslümanların Geldikleri Bölgeler

Türk kökenli göçmenler Almanya’daki Müslümanlar arasında en büyük grubu oluşturmaktadır. Burada yaklaşık olarak 2,5 milyon Türk kökenli Müslüman yaşamaktadır. Bunları büyük bir fark ile Güneydoğu Avrupa’dan gelen 550.000 ve yakın doğudan gelen 330.000 Müslüman izlemektedir. Göç veren diğer bölgeler ise Güney/Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika, İran, Orta Asya / Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güney Afrika’dır. Bu nedenle Müslümanların birleşimi oldukça heterojen bir.

Müslüman Göçmenlerin Uyrukları

Yapılan araştırma Almanya’da yaşayan Müslümanların neredeyse yarısının (%45) hali hazırda Alman vatandaşı olduklarını ortaya koymuştur. Böylece Almanya’da yaklaşık 1,8 milyon Alman vatandaşı olan Müslüman’ın ve 2,2 milyon yabancı vatandaşlığa sahip olan Müslüman’ın yaşadığı anlaşılmaktadır.

Müslümanların Mezhepleri

Almanya’da yaşayan Müslümanların büyük çoğunluğu Sünnilerden oluşmaktadır. Bunları ise Alevi grubu ve bir çoğu İran kökenli Müslümanlardan oluşan Şiiler izlemektedir. Diğer mezheplere mensup Müslümanlar ise Almanya’daki Müslümanların ancak küçük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Erkekler Çoğunlukta

Göçmen bir geçmişe sahip olan Müslümanların %53’ünü erkekler oluşturmaktadır. Bunda kadınlardan çok erkeklerin ülkeye göç etmiş olmasının etkisi büyüktür. Afrika ve yakın doğudan gelen göçmenler arasındaki cinsiyet farkı ise oldukça yüksektir. Sahra’nın güneyinde bulunan Afrika ülkelerinden gelen Müslümanlar arasında ise erkeklerin sayısı kadınların sayısının iki katıdır.

Müslümanlar Arasındaki Yaş Yapısı

Alman toplumunun genel yapısı ile kıyaslanacak olursa Müslüman göçmenlerin çok daha genç oldukları dikkat çekmektedir. Özellikle de yakın doğudan ve Güneydoğu Avrupa’dan gelen Müslümanlar yaş ortalaması oldukça düşüktür. Müslümanlar arasındaki genel yaş ortalaması ise 30,1’dir.

Müslümanlar Almanya’da nerelerde yaşamaktadır?

Müslümanların çok büyük bir çoğunluğu eski eyaletlerde yaşamaktadır, yeni eyaletlerde yaşayan Müslümanların oranı ancak %2’dir. Özellikle de Almanya’daki en büyük Müslüman grubunu oluşturan Türk kökenli Müslümanların çok azı yeni eyaletlerde yaşamaktadır. Orta Asya / Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan gelen Müslümanların neredeyse %13’ü bu yeni eyaletlerde tutunabilmektedir. 

Almanya’daki Müslümanların 1/3’ü Nordrhein-Westfalen’de yaşamaktadır. Nordrhein-Westfalen’deki yoğun Müslüman nüfusu istihdam anlaşması kapsamında gelen Müslümanların büyük bir çoğunluğunun sanayi açısından yoğun Köln-Bonn ve Ruhr bölgesi gibi bölgelere yerleştirilmiş olması ile açıklamak mümkündür.

Anne Kuhl, BAMF, 06.08.2009

*Almanya’daki Müslümanların sayısını, bunların kayıtlarının Hıristiyanlarda yapıldığı gibi merkezi bir biçimde tutulmaması nedeniyle kesin olarak ifade etmek mümkün değildir. Bu nedenle bu veriler her bir göç veren ülkeden gelen Müslümanların oranlarının, Alman vatandaşlığına geçmiş olan Müslümanların oranlarının ve Merkezi Yabancılar Sicili verilerinin yuvarlanması ile elde edilmiştir.

Ek bilgiler

sınıf içine bakıyor

Daha iyi bir eğitim için el ele

İyi bir okul eğitimi almanın bütün öğrenciler için çok önemli olduğu tartışma götürmez. Ancak göçmen kökenli öğrencilerin bu hedefe ulaşmaları diğer öğrencilere göre daha zordur. Dil sorunlarının nasıl aşılabileceğini, Müslüman ebeveynler ile okullar arasındaki işbirliğinin nasıl mümkün olabileceğini, hangi durumlarda alternatif eğitim konseptlerinin faydalı olabileceğini, AİK'nin yapmış olduğu çalışmalar ortaya çıkarmıştır.

Devamını oku: Daha iyi bir eğitim için el ele …

minarenin bir kısmı

İslam Konferansı’nın Camii Yapımı ile İlgili Tavsiyeleri

Alman İslam Konferansı’nın 2007 yılı 2. genel toplantısından bu yana özellikle "Almanya’da Camii Yapımı ve İşletmesi" konusu ile ilgilenmiş ve Alman İslam Konferansı’nın ara özetinde aşağıda yer alan sonuç ve tavsiyelere ulaşmıştır.

Devamını oku: İslam Konferansı’nın Camii Yapımı ile İlgili Tavsiyeleri …

Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan

Bir tarz sorunu mu?

Aşağıda bu araştırmanın yaratıcısı olan Psikolog Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan ile yapılan bir röportaj yer almaktadır.

Devamını oku: Bir tarz sorunu mu? …

Erika Theißen

Başörtüsü ile Toplumda Aktif Olmak -
Erika Theissen ile Söyleşi

1996 yılında isminin içinde hedefini de barındıran "Müslüman Kadınlar Karşılaşma ve Eğitim Merkezi" ni (BFmF e.V.) kurduk.

Devamını oku: Başörtüsü ile Toplumda Aktif Olmak - Erika Theissen ile Söyleşi …