DIK - Deutsche Islam Konferenz - Publikationen - "Almanya‘daki Müslüman Yaşam Şekli" - Özet

Navigation und Service

"Almanya‘daki Müslüman Yaşam Şekli" - Özet

Datum 22.06.2009
Typ Studie

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, ülke çapında temsil edici nitelikteki ilk araştırmayı ortaya koydu. Araştırma, ağırlıklı olarak Müslüman nüfusa sahip 49 ülkeden gelen kişileri kapsamakta, dolayısıyla Almanya‘daki Müslüman yaşam şekli hakkında kapsamlı bir tablo sunmaktadır. Deutsche Islam Konferenz (DIK) adına yapılan araştırma, Almanya‘daki Müslüman yaşam şekillerinin çeşitliliğini ilk kez kanıtlıyor. Zira araştırmada, farklı kökenlerden gelen kişilere, hem gündelik yaşamdaki dinî konular hem de yapısal ve sosyal entegrasyon ile ilgili sorular soruldu.