DIK - Deutsche Islam Konferenz - Belgeler - Aile içi şiddet ve zorla evlendirme kabul edilemez

Navigasyon ve hizmetler

Aile içi şiddet ve zorla evlendirme kabul edilemez

Tarih 19.04.2012
Tip Broşür

Aile içi şiddet ve zorla evlendirme temel insan hakları ihlalleridir. Her bireyin, cinsiyet, din, dünya görüşü, yaşı, engelli olup olmayışı ve etnik kökeninden bağımsız olarak bedenen ve ruhen dokunulmazlık hakkı olduğu gibi bir evlilik yapıp yapmayacağına mevcut yasalar çerçevesinde kendisinin karar verme hakkı vardır.