DIK - Deutsche Islam Konferenz - Görüntüleme ve Sonuçlar - "Gençlerle Önleyici Çalışma" Adlı Çalışma Grubunun Çalışmaları Hakkında 2012 Ara Raporu

Navigasyon ve hizmetler

"Gençlerle Önleyici Çalışma" Adlı Çalışma Grubunun Çalışmaları Hakkında 2012 Ara Raporu

Tarih 19.04.2012
Tip Çalışma kağıdı

Çalışma grubu, son genel kuruldan bu yana önleyici çalışma kavramı ve yaklaşımlarının üzerinde durmanın yanı sıra önlemler hakkında da kapsamlı bir envanter tanzimi gerçekleştirdi.Sonuçları burada bulabilirsiniz.